کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مهندسي-پليمر

آنالیز پلیمرها

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول مهندسی پلیمر

500,000 ریال
450,000 ریال

مفاهیم جدید رنگ و ظاهر

100,000 ریال
90,000 ریال

مقدمه ای بربازیافت پلاستیک ها

100,000 ریال
90,000 ریال

روش های پیشرفته برای سنتزپلیمرها

160,000 ریال
144,000 ریال

اطلاعات طراحی برای مهندسین پلاستیک

50,000 ریال
45,000 ریال

تحلیل داده های جذبی وانعکاسی مواد رنگین

90,000 ریال
81,000 ریال

مواد هیدروژل سنتز، خواص وکاربرد در دارورسانی

220,000 ریال
198,000 ریال

راهنمای عملی فرآیند ترموفرمینگ اصول شکل دهی، طراحی قالب، رفع عیوب و شبیه سازی

200,000 ریال
180,000 ریال