کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مهندسي-نساجي

مقدمات بافندگی

100,000 ریال
90,000 ریال

برش صنعتی منسوجات

430,000 ریال
387,000 ریال

تکمیل شیمیایی منسوجات

58,000 ریال
52,200 ریال

مفاهیم جدید رنگ و ظاهر

100,000 ریال
90,000 ریال

مقدمه ای برتولید صنعتی پوشاک

85,000 ریال
76,500 ریال

شبیه سازی پارچه با مدل جرم و فنر

335,000 ریال
301,500 ریال

کتاب جامع صنایع شیمیایی جزئیات تولید مواد اولیه و فرآورده های شیمیایی

660,000 ریال
594,000 ریال

نانوساختارهای فلزی و معدنی در اصلاح ضدمیکروبی و چندمنظوره منسوجات و پلیمرها

85,500 ریال
76,950 ریال

خواص الیاف، نخ و پارچه

110,000 ریال
99,000 ریال