کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مهندسي-کشاورزي

پیاز

250,000 ریال
225,000 ریال

غلات

165,000 ریال
148,500 ریال

کیوی

20,000 ریال
18,000 ریال

نیشکر

49,000 ریال
44,100 ریال

خرمالو

100,000 ریال
90,000 ریال

گلکاری

380,000 ریال
342,000 ریال

ناقلین

160,000 ریال
144,000 ریال

آب سنجی

220,000 ریال
198,000 ریال

جلبک ها

430,000 ریال
387,000 ریال

دیمکاری

170,000 ریال
153,000 ریال

سم شناسی

215,000 ریال
193,500 ریال

علوم خاک

70,000 ریال
63,000 ریال

حفاظت خاک

250,000 ریال
225,000 ریال

ژنوم نخود

440,000 ریال
396,000 ریال

فیزیک خاک

43,000 ریال
38,700 ریال

کنسروسازی

700,000 ریال
630,000 ریال

اصول زراعت

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول ژنتیک

180,000 ریال
162,000 ریال

اصول ژنتیک

400,000 ریال
360,000 ریال

تولید غلات

250,000 ریال
225,000 ریال

زراعت غلات

35,000 ریال
31,500 ریال

زراعت نوین

280,000 ریال
252,000 ریال

گوجه فرنگی

380,000 ریال
342,000 ریال

اگرواکولوژی

120,000 ریال
108,000 ریال