کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای ادبيات-انگليسي

آواشناسی

150,000 ریال
135,000 ریال

مهارت های ارائه مطلب

70,000 ریال
63,000 ریال

اصول درک مطلب انگلیسی

220,000 ریال
198,000 ریال

روش تدریس زبان انگلیسی

90,000 ریال
81,000 ریال

فرهنگ کلیشه های انگلیسی

110,000 ریال
99,000 ریال

فرهنگ پیشوندها و پسوندها

76,000 ریال
68,400 ریال

روش تحقیق کیفی مدل تعاملی

210,000 ریال
189,000 ریال

فضا در ادبیات پسا استعمار

150,000 ریال
135,000 ریال

انگلیسی پیشرفته ویژه ترجمه

125,000 ریال
112,500 ریال

نامه نگاری به زبان انگلیسی

99,000 ریال
89,100 ریال

ترجمه متن های دشوار انگلیسی

140,000 ریال
126,000 ریال

DEVELOPING ESSAYS IN ENGLISH

89,500 ریال
80,550 ریال

ORAL REPRODUCTION OF STORIES

270,000 ریال
243,000 ریال

فرهنگ موضوعی فارسی به انگلیسی

100,000 ریال
90,000 ریال

ده گفتار نگاهی دیگربه آموزش زبان

30,000 ریال
27,000 ریال

فرهنگ تفصیلی اصطلاحات روایت شناسی

480,000 ریال
432,000 ریال

A TEXTBOOK OF LITERARY TRANSLATION

90,000 ریال
81,000 ریال

کاربرد فناوری درآموزش زبان انگلیسی

85,000 ریال
76,500 ریال

مسائل کاربردی ترجمه شفاهی

250,000 ریال
225,000 ریال

یادگیری آسان اصطلاحات زبان انگلیسی

30,000 ریال
27,000 ریال

تاریخچه نقدادبی از افلاطون تا دریدا

45,000 ریال
40,500 ریال

رویکردهای تحلیل گفتمان: نظریه و روش

180,000 ریال
162,000 ریال

72راهکار موثر یادگیری و آموزش واژگان

170,000 ریال
153,000 ریال

ONE HUNDRED BEST-LOVED ENGLISH POEMS

120,000 ریال
108,000 ریال