کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای شيمي-غذايي

فشرده شیمی مواد غذایی


600,000 ریال

مبانی شیمی مواد غذایی

550,000 ریال
495,000 ریال

مبانی مهندسی فرآیند در صنایع غذایی

75,000 ریال
67,500 ریال

عملیات واحد در فرآوری محصولات کشاورزی

37,000 ریال
33,300 ریال

دانش مواد غذایی از دیدگاه شیمیایی و تجربی

72,000 ریال
64,800 ریال

ویژگی های فیزیکی موادغذایی و سیستم های فرآوری غذایی

400,000 ریال
360,000 ریال

کاربردهای دینامیک سیالات محاسباتی در فرآوری مواد غذایی

120,000 ریال
108,000 ریال

بیوتکنولوژی میکروبیولوژی صنعتی

160,000 ریال
144,000 ریال

عملیات واحد مهندسی صنایع غذایی

680,000 ریال
612,000 ریال