کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای شيمي-کاربردي

شیمی آب

420,000 ریال
378,000 ریال

شیمی صنعتی

170,000 ریال
153,000 ریال

انتقال حرارت

80,000 ریال
72,000 ریال

شیمی صنعتی 1

300,000 ریال
270,000 ریال

اصول تصفیه آب

350,000 ریال
315,000 ریال

کاربرد P.V.C در صنعت

200,000 ریال
180,000 ریال

باتریهای روی ـ نقره اکسید

55,000 ریال
49,500 ریال

شیمی تصفیه آب و پسابهای صنعتی

500,000 ریال
450,000 ریال

جداسازی گازها توسط فرایندهای غشایی

100,000 ریال
90,000 ریال

طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و کاربردهای آن

450,000 ریال
405,000 ریال

گرافیک و نقشه خوانی جلد2

55,000 ریال
49,500 ریال

صنعت کلر- قلیا مبانی الکتروشیمیایی و دیدگاه های زیست محیطی

65,000 ریال
58,500 ریال