کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای فيزيک-هسته-اي

فیزیک هسته ای ستارگان جلد1

580,000 ریال
522,000 ریال

فیزیک راکتورهای هسته ای جلد1

1,030,000 ریال
927,000 ریال

فیزیک راکتورهای هسته ای جلد1

990,000 ریال
891,000 ریال

اصول و مبانی فیزیک شتابدهنده ها

170,000 ریال
153,000 ریال

مروری بردستگاه های مولد پرتوهای یوننده

80,000 ریال
72,000 ریال

اصول اساسی فیزیک و تجهیزات پزشکی هسته ای

590,000 ریال
531,000 ریال

ترمودینامیک هسته ای و گذار فاز جفت شدگی

320,000 ریال
288,000 ریال

فیزیک پرتودرمانی راهنمای مدرسین و دانشجویان

250,000 ریال
225,000 ریال

همجوشی مقدمه ای برفیزیک و فناوری همجوشی از طریق محصورسازی مغناطیسی

120,000 ریال
108,000 ریال

فیزیک گداخت لختی اندرکنش باریکه پلاسما، هیدرودینامیک، ماده چگال داغ

880,000 ریال
792,000 ریال

انرژی هسته ای مقدمه ای بر مفاهیم سامانه ها وکاربردهای فرایندهای هسته ای جلد2

140,000 ریال
126,000 ریال

انرژی هسته ای

90,000 ریال
81,000 ریال