کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای آموزش-کودکان-استثنايي

آموزش دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری

150,000 ریال
135,000 ریال

آموزش کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم با سطح عملکرد بالا

170,000 ریال
153,000 ریال

اختلالات ویژه یادگیری

340,000 ریال
306,000 ریال

ناتوانی های یادگیری اصول نظری، تشخیص و توان بخشی کودکان LD

350,000 ریال
315,000 ریال

اختلال نارسایی توجه فزون کنشی مبانی پژوهش، تشخیص راهبردهای مداخله

200,000 ریال
180,000 ریال