کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی مکانیک

احتراق

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

59,000 ریال
53,100 ریال

مکانیک

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

650,000 ریال
585,000 ریال

استاتیک

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200,000 ریال
180,000 ریال

دینامیک

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

300,000 ریال
270,000 ریال

دینامیک

ناشر: نوپردازان

300,000 ریال
270,000 ریال

آلیاژسازی

ناشر: نوپردازان

650,000 ریال
585,000 ریال

نانوسیالات

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

135,000 ریال
121,500 ریال

ترمودینامیک

ناشر: پویش اندیشه

490,000 ریال
441,000 ریال

خستگی سایشی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

سروهیدرولیک

ناشر: جهاد دانشگاهی تهران

70,000 ریال
63,000 ریال

مکانیک شکست

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

130,000 ریال
117,000 ریال

آزمـون مـواد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

30,000 ریال
27,000 ریال

انتقال حرارت

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

55,000 ریال
49,500 ریال

توربوماشینها

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

145,000 ریال
130,500 ریال

فناوری انرژی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

45,000 ریال
40,500 ریال

متمم دینامیک

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

380,000 ریال
342,000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: ارکان دانش

178,000 ریال
160,200 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: دانشگاه مازندران

170,000 ریال
153,000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: پارس آئین

440,000 ریال
396,000 ریال

مکانیک پرواز

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

870,000 ریال
783,000 ریال

نانوفلوییدیک

ناشر: پویش اندیشه

350,000 ریال
315,000 ریال

نیروگاه بخار

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

85,000 ریال
76,500 ریال

پنوماتیک قدرت

ناشر: دانشگاه تبریز

150,000 ریال
135,000 ریال

دینامیک گازها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550,000 ریال
495,000 ریال