کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی مکانیک

احتراق

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

دینامیک

ناشر: نوپردازان

4٬700٬000 ریال
4٬230٬000 ریال

آلیاژسازی

ناشر: نوپردازان

650٬000 ریال
585٬000 ریال

نانوسیالات

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

ترمودینامیک

ناشر: پویش اندیشه

850٬000 ریال
765٬000 ریال

خستگی سایشی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

5٬200٬000 ریال
4٬680٬000 ریال

مکانیک شکست

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬120٬000 ریال
1٬008٬000 ریال

آزمـون مـواد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

انتقال حرارت

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

انتقال حرارت

ناشر: نوپردازان

4٬700٬000 ریال
4٬230٬000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: دانشگاه مازندران

170٬000 ریال
153٬000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: ارکان دانش

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

نانوفلوییدیک

ناشر: پویش اندیشه

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

نیروگاه بخار

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

پرواز هواپیما

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

پنوماتیک قدرت

ناشر: دانشگاه تبریز

150٬000 ریال
135٬000 ریال

دینامیک گازها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

دینامیک ماشین

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

شکل دهی فلزات

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: پویش اندیشه

400٬000 ریال
360٬000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: نوپردازان

4٬700٬000 ریال
4٬230٬000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: نوپردازان

4٬000٬000 ریال
3٬600٬000 ریال

مواد کامپوزیت

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال