کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی مکانیک

احتراق

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

59٬000 ریال
53٬100 ریال

استاتیک

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

استاتیک

ناشر: نوپردازان

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

دینامیک

ناشر: نوپردازان

4٬700٬000 ریال
4٬230٬000 ریال

آلیاژسازی

ناشر: نوپردازان

650٬000 ریال
585٬000 ریال

نانوسیالات

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

135٬000 ریال
121٬500 ریال

ترمودینامیک

ناشر: پویش اندیشه

850٬000 ریال
765٬000 ریال

خستگی سایشی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

مکانیک شکست

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬120٬000 ریال
1٬008٬000 ریال

انتقال حرارت

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

انتقال حرارت

ناشر: نوپردازان

4٬700٬000 ریال
4٬230٬000 ریال

توربوماشینها

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

490٬000 ریال
441٬000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: دانشگاه مازندران

170٬000 ریال
153٬000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: ارکان دانش

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

نانوفلوییدیک

ناشر: پویش اندیشه

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

نیروگاه بخار

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

پرواز هواپیما

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

230٬000 ریال
207٬000 ریال

پنوماتیک قدرت

ناشر: دانشگاه تبریز

150٬000 ریال
135٬000 ریال

دینامیک گازها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550٬000 ریال
495٬000 ریال

دینامیک ماشین

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

شکل دهی فلزات

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: پویش اندیشه

400٬000 ریال
360٬000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: نوپردازان

4٬000٬000 ریال
3٬600٬000 ریال