پرفروش

بافت شناسی پایه

ناشر: دانشگاه تبریز

120,000 ریال
108,000 ریال

رویکرد زبانشناختی به نحو عربی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

93,000 ریال
83,700 ریال

شناخت سنگ های رسوبی در صحرا

ناشر: سایه پروین

70,000 ریال
63,000 ریال

بیماری های انگلی در ایران جلد2

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

ماشینهای آبی جلد1 پمپها

ناشر: دانشگاه تبریز

75,000 ریال
67,500 ریال

هیدرودینامیک ماشین های آبی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

150,000 ریال
135,000 ریال

مبانی ژنتیک باکتری ها

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

مهره داران کالبدشناسی مقایسه ای عملکرد، تکامل

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

بیوتکنولوژی در باغبانی

ناشر: دانشگاه هرمزگان

110,000 ریال
99,000 ریال

تشریح کامل مسایل فیزیک نوین کرین برای دانشجویان رشته فیزیک

ناشر: نوپردازان

200,000 ریال
180,000 ریال

تشریح کامل مسایل اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ

ناشر: نوپردازان

500,000 ریال
450,000 ریال

فیزیک نوین

ناشر: نوپردازان

220,000 ریال
198,000 ریال

ویروسهای گیاهی عوامل بیماریزای بی همتا و گمراه کننده

ناشر: دانشگاه تبریز

150,000 ریال
135,000 ریال

شیمی معدنی جلد1

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

640,000 ریال
576,000 ریال

پمپ فن کمپرسور

ناشر: نوپردازان

500,000 ریال
450,000 ریال

تمرین های حل شده سنتزترکیب های آلی

ناشر: راز رضوان

100,000 ریال
90,000 ریال

راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران

ناشر: دانشجو

100,000 ریال
90,000 ریال

پلاسما پزشکی

ناشر: دانشگاه اراک

400,000 ریال
360,000 ریال

روش تحقیق در علوم زیستی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

فلسفه طراحی لرزه ای براساس عملکرد

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

80,000 ریال
72,000 ریال

تازه‌ها

شیمی آلی جلد1

ناشر: نوپردازان

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

برنامه ریزی درسی متوسطه یاددهی و یادگیری در برنامه های درسی میان رشته ای مدارس متوسطه

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها ساختمان و فعالیت جلد1

ناشر: آییژ

1,350,000 ریال
1,215,000 ریال

طرح درس نویسی طراحی آموزشی

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

مهارت ها و قوانین کسب و کار

ناشر: آییژ


420,000 ریال

تغییر الگوی کشت برای غلبه بر تنش های غیر زنده آب، شوری و اقلیم

ناشر: آییژ

420,000 ریال
378,000 ریال

منابع یادگیری در تعلیم و تربیت

ناشر: آییژ

420,000 ریال
378,000 ریال

تشریح کامل مسایل اصول مهندسی صنایع غذایی

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها متابولیسم و بیوشیمی اختصاصی جلد2

ناشر: آییژ

1,850,000 ریال
1,665,000 ریال

اصول، مهارتها و روش های تدریس

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

اصول و روش های تدریس

ناشر: آییژ

580,000 ریال
522,000 ریال

روش های برنامه ریزی درسی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

روان شناسی شناختی حافظه ویرایش 8

ناشر: آییژ

750,000 ریال
675,000 ریال

نسخه نویسی دارویی جامع دامپزشکی

ناشر: سیمین

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

مبانی بلورشناسی

ناشر: ارکان دانش

600,000 ریال
540,000 ریال

سند صیانت بررسی تحلیلی شروط رهبر معظم انقلاب در امضای برجام

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

رشد حرکتی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

650,000 ریال
585,000 ریال

محاسبات عددی با متلب برای دانشجویان علوم ومهندسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

580,000 ریال
522,000 ریال

راهنمای روشهای نوین تدریس برپایه پژوهشهای مغزمحوری، ساختگرایی، یادگیری از طریق همیاری .فراشناخت و...

ناشر: آییژ

950,000 ریال
855,000 ریال

میکروب شناسی عمومی

ناشر: آییژ

470,000 ریال
423,000 ریال