پرفروش

درسنامه بیماری های مهم درختان میوه در ایران

ناشر: آییژ

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

تغذیه طیور تجاری

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

ژنتیک مولکولی حشرات مقدمه ای بر اصول و کاربردها جلد2

ناشر: دانشگاه شیراز

850٬000 ریال
765٬000 ریال

مدارهای الکترونیک قدرت

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

ژنتیک مولکولی حشرات مقدمه ای براصول و کاربردها جلد1

ناشر: دانشگاه شیراز

750٬000 ریال
675٬000 ریال

فراتر از آردوینوآموزش AVR به کمک آردوینو

ناشر: دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

150٬000 ریال
135٬000 ریال

انتقال حرارت حل تشریحی مسائل مفهومی رسانش، جابجایی، تابش و مبدلهای حرارتی

ناشر: علوم کاربردی

60٬000 ریال
54٬000 ریال

رشد حرکتی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬850٬000 ریال
1٬665٬000 ریال

سیستم ها وکنترل کننده های فازی - عصبی تطبیقی نوع دوم

ناشر: دانشگاه بناب

400٬000 ریال
360٬000 ریال

هندسه عملگرهای انحنا در منیفلدهای لورنتسی با بعد سه

ناشر: دانشگاه بناب

400٬000 ریال
360٬000 ریال

روش های تقویت استحکام سازه های هوافضا

ناشر: دانشگاه بناب

360٬000 ریال
324٬000 ریال

راهنمای حل مسایل مبانی مهندسی برق کتاب اول مدار

ناشر: سایه گستر

140٬000 ریال
126٬000 ریال

آموزش تحلیل مدارات الکتریکی و دیجیتالی به وسیله نرم افزارپروتئوس

ناشر: آژند

35٬000 ریال
31٬500 ریال

نقشه کشی صنعتی 2

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

600٬000 ریال
540٬000 ریال

آناتومی مقایسه ای اندام های حرکتی در حیوانات اهلی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

فناوری اطلاعات و ارتباطات درتعلیم و تربیت جهان روندها، مسائل و چشم اندازها

ناشر: آییژ

550٬000 ریال
495٬000 ریال

درآمدی بر فرایند فهم حدیث

ناشر: دانشگاه اراک

300٬000 ریال
270٬000 ریال

پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا

ناشر: دانشگاه یزد

110٬000 ریال
99٬000 ریال

پست های فشار قوی و مبانی طرح تجهیزات

ناشر: دانشگاه تبریز

650٬000 ریال
585٬000 ریال

مدیریت رویدادهای ورزشی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

تازه‌ها

رشد حرکتی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬850٬000 ریال
1٬665٬000 ریال

روش اجزای محدود بخش 1

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

4٬700٬000 ریال
4٬230٬000 ریال

طراحی سازه های فولادی روش حدی ضرایب بار و مقاومت

ناشر: علم وادب

5٬400٬000 ریال
4٬860٬000 ریال

مکتوباتی از عهد صفویه

ناشر: دانشگاه تبریز

350٬000 ریال
315٬000 ریال

سروش موفقیت روش مطالعه و برنامه ریزی برتر

ناشر: مرسل

790٬000 ریال
711٬000 ریال

کاوش هایی در خواص مکانیکی مواد پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬070٬000 ریال
963٬000 ریال

ژنتیک مولکولی

ناشر: دانشگاه یزد

3٬450٬000 ریال
3٬105٬000 ریال

آزمایشگاه فیزیک پلاسما و کاربردها

ناشر: دانشگاه یزد

880٬000 ریال
792٬000 ریال

مدلسازی پویای اقتصادی

ناشر: دانشگاه یزد

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش

ناشر: آییژ

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

درختان میوه مناطق گرمسیری

ناشر: آییژ

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزشی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

آشنایی با فعالیت های تربیتی اجتماعی فعالیت های فوق برنامه

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

فیزیک پایه 1 مکانیک

ناشر: نوپردازان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

بیماری های انگلی در ایران جلد2

ناشر: آییژ

3٬300٬000 ریال
2٬970٬000 ریال

3000 مساله حل شده در شبکه های کامپیوتری و انتقال داده ها

ناشر: نوپردازان

4٬000٬000 ریال
3٬600٬000 ریال

مقدمات تکنولوژی آموزشی احدیان

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مکانیک کوانتومی مجموعه کتاب های شاوم

ناشر: نوپردازان

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

شیوه های مطالعه و کتابخوانی به انضمام مقاله نویسی و پژوهش دانش آموزی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال