پرفروش

پزشک گلهای خانگی درمان 240مریض برگی- گلدار- نخلی - پیازی- گوشتی- سرخسی - بالکنی

ناشر: آییژ

1,000,000 ریال
900,000 ریال

روش های تحقیق

ناشر: توسعه علوم

60,000 ریال
54,000 ریال

روشهای عددی پیشرفته با مقدماتی برروش های اجزای محدود اجزای مرزی و بهینه سازی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

49,000 ریال
44,100 ریال

نظریه معادلات دیفرانسیل معمولی و سیستم های دینامیکی

ناشر: دانشگاه تبریز

60,000 ریال
54,000 ریال

راهنمای نگهداری سنجاب

ناشر: پرتوواقعه

15,000 ریال
13,500 ریال

برنامه ریزی خطی با MATLAB

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال

نظریه وکاربرد معادلات انتگرال جلد1

ناشر: دانشگاه مازندران

55,000 ریال
49,500 ریال

سبزی کاری در ویلا قدم به قدم

ناشر: آییژ

280,000 ریال
252,000 ریال

گلکاری

ناشر: آییژ

380,000 ریال
342,000 ریال

هرس به معنی هرس

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

آکواریوم

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

نگهداری بتن به همراه سوالات چهارگزینه ای

ناشر: دانش زنجان

31,000 ریال
27,900 ریال

برنامه ریزی خطی قسمت دوم

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

98,000 ریال
88,200 ریال

تشریح کامل مسایل معادلات دیفرانسیل و کاربردآنها جرج سیمونز

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

کارگرعمومی بتن ساز و بتن ریز به همراه سوالات چهارگزینه ای

ناشر: دانش زنجان

28,000 ریال
25,200 ریال

فرهنگ تخصصی حسابداری میر

ناشر: آییژ

260,000 ریال
234,000 ریال

دایره المعارف گل و گیاه جلد 4 سبزیکاری

ناشر: سپیدان

220,000 ریال
198,000 ریال

گل ها وگیاهان آپارتمانی گونه ها و هیبریدهای گلدار- برگ سبز- برگ رنگی

ناشر: سروش هدایت

170,000 ریال
153,000 ریال

بونسای تربیت درختان مینیاتور

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

بیوشیمی و فیزیولوژی هورمونهای گیاهی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

50,000 ریال
45,000 ریال

تازه‌ها

نسخه نویسی دارویی جامع دامپزشکی

ناشر: سیمین

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

رشد حرکتی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

650,000 ریال
585,000 ریال

محاسبات عددی با متلب برای دانشجویان علوم ومهندسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

580,000 ریال
522,000 ریال

راهنمای روشهای نوین تدریس برپایه پژوهشهای مغزمحوری، ساختگرایی، یادگیری از طریق همیاری .فراشناخت و...

ناشر: آییژ

950,000 ریال
855,000 ریال

میکروب شناسی عمومی

ناشر: آییژ

470,000 ریال
423,000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: نوپردازان

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

علیت در فیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

430,000 ریال
387,000 ریال

حمایت از نیازهای آموزشی ویژه در کلاس های دبیرستان

ناشر: آییژ

420,000 ریال
378,000 ریال

برنامه درسی آموزش فنی و حرفه ای تعاریف، مبانی و رویکردها

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

540,000 ریال
486,000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

950,000 ریال
855,000 ریال

جبرخطی و کاربردهای آن

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,100,000 ریال
990,000 ریال

مبانی ژئومورفولوژی اشکال ناهمواریهای زمین

ناشر: مبنا

850,000 ریال
765,000 ریال

آمار و احتمالات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1,000,000 ریال
900,000 ریال

آشنایی با زبان و ادبیات فارسی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

600,000 ریال
540,000 ریال

مکانیک آماری اثری جاویدان همراه با 46 سوال و 113 مسئله حل شده

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

520,000 ریال
468,000 ریال

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

1,100,000 ریال
990,000 ریال

علم، سیاست گذاری و آرمان علم غیرارزش بار

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

850,000 ریال
765,000 ریال

راهنمای مقدماتی پژوهش کیفی براساس رویکرد پدیدارشناسی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی محیط زیست

ناشر: دانشگاه رازی

660,000 ریال
594,000 ریال