پرفروش

آموزش مبتنی برمغز در عصر دیجیتال

ناشر: دانشگاه اصفهان

220,000 ریال
198,000 ریال

راهنمای آفت کش های شیمیایی و ارگانیک ایران 1400

ناشر: راه دان

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

آشنایی با فعالیت های تربیتی اجتماعی فعالیت های فوق برنامه

ناشر: آییژ

1,100,000 ریال
990,000 ریال

اصول طراحی و احداث ساختمان های مرغداری

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

فناوری آتشکاری برای مهندسان معدن و عمران

ناشر: نوپردازان

200,000 ریال
180,000 ریال

توان بخشی عصب روان شناختی کودکان مبانی نظری و راهنمای عملی

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

جلوه گری های شعردرآموزش کودکان و نوجوانان

ناشر: آییژ

80,000 ریال
72,000 ریال

پرورش زنبورعسل

ناشر: ارکان دانش

900,000 ریال
810,000 ریال

زوج ها در فرایند درمان رویکردها و فنون در درمان کارآمد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

800,000 ریال
720,000 ریال

فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

ناشر: فروزش

590,000 ریال
531,000 ریال

جبر خطی

ناشر: نوپردازان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

آموزش شنا ارزشیابی و تمرین

ناشر: دانشگاه اصفهان

1,150,000 ریال
1,035,000 ریال

رویکردی نوین به روان شناسی آموزش زبان

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

300,000 ریال
270,000 ریال

کنترل کمی و کیفی و موازنه مواد در صنایع تولید قند و شکر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

100,000 ریال
90,000 ریال

زیست شناسی تکوینی کاربردی

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال

مباحثی از بیوشیمی در علوم دامی

ناشر: حق شناس

100,000 ریال
90,000 ریال

بهداشت و مدیریت طیور

ناشر: پریور

500,000 ریال
450,000 ریال

جامعه شناسی شوخی و خنده

ناشر: دانشگاه مازندران

70,000 ریال
63,000 ریال

پژوهش عملیاتی

ناشر: حق شناس

240,000 ریال
216,000 ریال

مبانی قندسازی و شربت گیری از چغندرقند از مزرعه تا استخراج در کارخانه

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

180,000 ریال
162,000 ریال

تازه‌ها

زمین شناسی نفت

ناشر: دانشگاه تبریز

1,100,000 ریال
990,000 ریال

آسیب شناسی و مشاوره تحصیلی

ناشر: دانشگاه اصفهان

500,000 ریال
450,000 ریال

سازمان یابی ژنوم

ناشر: دانشگاه اصفهان

750,000 ریال
675,000 ریال

سیب صورتی راهنمای جامع برای بیماران در زمینه سرطان پستان

ناشر: ارکان دانش

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال

عوارض دارویی در طب دام های کوچک

ناشر: جهاد دانشگاهی تهران

2,500,000 ریال
2,250,000 ریال

عوارض دارویی در طب دام های بزرگ

ناشر: جهاد دانشگاهی تهران

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

کاربردهای پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلال های هیجانی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,100,000 ریال
990,000 ریال

مدرنیسم اسلامی تحلیل و واکاوی پروژه شناخت درمانی روشن فکران مسلمان

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,100,000 ریال
990,000 ریال

پیشرفت های صورت گرفته در کاربردهای پلاسمای سرد در ایمنی و نگهداری موادغذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,100,000 ریال
990,000 ریال

پیشرفت هایی در پرایمینگ بذر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990,000 ریال
891,000 ریال

اکولوژی میکروبی در اکوسیستم های زراعی پایدار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی دیسیپلین

ناشر: آییژ

900,000 ریال
810,000 ریال

عملیات واحد مهندسی صنایع غذایی

ناشر: آییژ

1,250,000 ریال
1,125,000 ریال

ژنتیک ملکولی پیشرفته 1

ناشر: دانشگاه اصفهان

850,000 ریال
765,000 ریال

رشد حرکتی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

790,000 ریال
711,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری

ناشر: آییژ

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

بیوشیمی برای دانشجویان رشته بیولوژی جلد1: ساختمان و عملکرد

ناشر: آییژ

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

بیوشیمی برای دانشجویان رشته بیولوژی جلد2: متابولیسم

ناشر: آییژ

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی مولکول - سلول

ناشر: آییژ

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

فیزیک یک درسنامه مکانیک

ناشر: نوپردازان

1,950,000 ریال
1,755,000 ریال