پرفروش

روان شناسی کاربردی اثربخشی فردی و سازمانی

ناشر: اندیشه های گوهربار

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

روان شناسی شناختی حافظه ویرایش 8

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

تربیت در نهج البلاغه

ناشر: آییژ

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

تحلیل محتوای کتاب های درسی

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

متون روانشناسی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی . واژه نامه کامل

ناشر: آییژ

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

هندسه عملگرهای انحنا در منیفلدهای لورنتسی با بعد سه

ناشر: دانشگاه بناب

400٬000 ریال
360٬000 ریال

حفاظت تنوع زیستی درجنگلهای مدیریت شده و مناطق حفاظتی

ناشر: دانشگاه گیلان

200٬000 ریال
180٬000 ریال

نظریه اساسی معادلات دیفرانسیل معمولی

ناشر: دانشگاه بناب

500٬000 ریال
450٬000 ریال

دانش و تکنولوژی بذر

ناشر: پریور

45٬000 ریال
40٬500 ریال

آموزش تحلیل مدارات الکتریکی و دیجیتالی به وسیله نرم افزارپروتئوس

ناشر: آژند

35٬000 ریال
31٬500 ریال

جبرخطی و کاربردهای آن

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال

مشکلات رایج کودکان و نوجوانان و کلیدهای رویارویی با آن ها راهنمای عملی برای والدین و معلمان

ناشر: دانشگاه یزد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

آموزش جنسی برای زوج های جوان

ناشر: آونداندیشه

70٬000 ریال
63٬000 ریال

مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

150٬000 ریال
135٬000 ریال

اصول و مفاهیم اساسی 1 مدیریت تولید و عملیات مرجع کامل درسی همراه با مسائل حل شده جلد1

ناشر: باور عدالت

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

ریاضی عمومی

ناشر: تدوین

150٬000 ریال
135٬000 ریال

بوستان ها و فضای سبزشهری

ناشر: دانشگاه یزد

135٬000 ریال
121٬500 ریال

اصول تغذیه در آبزی پروری ماهیان گرمابی، سردابی، دریایی، زینتی و میگوها

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

72راهکار موثر یادگیری و آموزش واژگان

ناشر: دانشگاه اصفهان

170٬000 ریال
153٬000 ریال

فیزیک مغناطیس و موادمغناطیسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

125٬000 ریال
112٬500 ریال

تازه‌ها

شیمی آلی 2 باتجدید نظرو اصلاحات

ناشر: نشر علوم دانشگاهی

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

راهنمای استفاده از نرم افزار Comsol در مهندسی شیمی

ناشر: آییژ

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

مبانی روان شناسی فیزیولوژیک

ناشر: ارکان دانش

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال

پرورش زنبورعسل

ناشر: ارکان دانش

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

راهنما و حل مسایل شیمی عمومی جلد2

ناشر: نشر علوم دانشگاهی

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

کلید فولاد

ناشر: ارکان دانش

5٬900٬000 ریال
5٬310٬000 ریال

رشد حرکتی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬850٬000 ریال
1٬665٬000 ریال

فیزیولوژی گیاهی جلد1

ناشر: آوای بیصدا

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

مدیریت و کنترل پروژه در ساختاری نو و به هنگام شده با افزایش هفت فصل جدید

ناشر: ارکان دانش

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

راهنما و حل مسایل شیمی عمومی جلد1

ناشر: نشر علوم دانشگاهی

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

راهنما و حل مسایل مقاومت مصالح بی یرو جانستون

ناشر: نشر علوم دانشگاهی

4٬000٬000 ریال
3٬600٬000 ریال

برنامه ریزی توسعه فردی جلد1

ناشر: ارکان دانش

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مهارتهای مربیگری در توسعه فردی جلد2

ناشر: ارکان دانش

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

بعد ذهنی توسعه فردی جلد3

ناشر: ارکان دانش

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

بعد روانی توسعه فردی جلد4

ناشر: ارکان دانش

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

بعد اجتماعی توسعه فردی جلد5

ناشر: ارکان دانش

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مهارت مذاکره و متقاعدسازی جلد6

ناشر: ارکان دانش

800٬000 ریال
720٬000 ریال

بعد جسمی توسعه فردی جلد7

ناشر: ارکان دانش

650٬000 ریال
585٬000 ریال

شیمی عمومی 2

ناشر: نشر علوم دانشگاهی

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

اصول بیوشیمی لنینجر جلد1 ساختمان و کاتالیز ویرایش 7

ناشر: آییژ

3٬700٬000 ریال
3٬330٬000 ریال