پرفروش

طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

راهنمای آفت کش های شیمیایی و ارگانیک ایران 1400

ناشر: راه دان

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

تائید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری

ناشر: ارکان دانش

42,000 ریال
37,800 ریال

راهنمای تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری

ناشر: ارکان دانش

40,000 ریال
36,000 ریال

صنعت کلر- قلیا مبانی الکتروشیمیایی و دیدگاه های زیست محیطی

ناشر: دانشگاه تبریز

65,000 ریال
58,500 ریال

جداسازی گازها توسط فرایندهای غشایی

ناشر: دانشگاه رازی

100,000 ریال
90,000 ریال

مکمل های ورزشی ورزش های قدرتی و سرعتی

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

فیزیک مغناطیس و مواد مغناطیسی

ناشر: دانشگاه یزد

165,000 ریال
148,500 ریال

طراحی سنتز ترکیبات آلی مقدمه ای بر روش سینتون

ناشر: دانشگاه کردستان

45,000 ریال
40,500 ریال

جداسازی ترکیبات کایرال روش ها و کاربردها

ناشر: دانشگاه تبریز

70,000 ریال
63,000 ریال

غذای زنبور عسل و غذا دادن از سری کتاب های زنبوران عسل و زنبورداری جلد5 در آب و هوای اقلیم قاره ای معتدل، نیم کره شمالی

ناشر: آییژ

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

یک دوره کوتاه در شیمی آلی

ناشر: نشر مشهد

120,000 ریال
108,000 ریال

آسیب شناسی و مشاوره تحصیلی

ناشر: دانشگاه اصفهان

500,000 ریال
450,000 ریال

مبانی بلورشناسی نوری

ناشر: گنجینه علم

45,000 ریال
40,500 ریال

اصول قالب سازی طراحی گام به گام قالب های خم و برش

ناشر: نوپردازان

500,000 ریال
450,000 ریال

واکنش ها و شناسایی جامدات مفاهیم پایه در شیمی

ناشر: نوپردازان

200,000 ریال
180,000 ریال

یادگیری مبتنی برکاوشگری هدایت شده در آموزش شیمی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

180,000 ریال
162,000 ریال

مقدمه ای بررخساره های ذره بینی کربناتها

ناشر: دانشگاه لرستان

30,000 ریال
27,000 ریال

آلیاژسازی

ناشر: نوپردازان

650,000 ریال
585,000 ریال

جوشکاری الکتروفیوژن لوله های پلیمری

ناشر: واژگان خرد

150,000 ریال
135,000 ریال

تازه‌ها

مبانی تئوری الاستیسیته

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

1,100,000 ریال
990,000 ریال

تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد 1 ساختار و کاربرد

ناشر: نوپردازان

1,950,000 ریال
1,755,000 ریال

شیمی آلی 2 ساختار و کاربرد ویرایش 7

ناشر: نوپردازان

2,600,000 ریال
2,340,000 ریال

توسعه مدیریت مبتنی برشایستگی رویکردی نوین در آموزش و توسعه مدیران

ناشر: آییژ

580,000 ریال
522,000 ریال

مدیریت کیفیت در بیوشیمی یک رهیافت عملی مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

1,550,000 ریال
1,395,000 ریال

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی مجموعه ای کامل همراه با مطالعات موردی از ترسیم نقشه، طراحی مدل، ارزیابی و کاربرد شایستگی

ناشر: آییژ

800,000 ریال
720,000 ریال

انتقال حرارت جلد1

ناشر: نوپردازان

2,900,000 ریال
2,610,000 ریال

روان شناسی ارتباط رابطه زن وشوهر با تاکید بر صمیمت

ناشر: گهواره کتابیران

750,000 ریال
675,000 ریال

زمین شناسی نفت

ناشر: دانشگاه تبریز

1,100,000 ریال
990,000 ریال

نقشه برداری مهندسی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

1,450,000 ریال
1,305,000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

800,000 ریال
720,000 ریال

آسیب شناسی و مشاوره تحصیلی

ناشر: دانشگاه اصفهان

500,000 ریال
450,000 ریال

شیمی عمومی برای رشته های مهندسی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

900,000 ریال
810,000 ریال

سازمان یابی ژنوم

ناشر: دانشگاه اصفهان

750,000 ریال
675,000 ریال

جریان لایه مرزی تئوری و کنترل

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

آینده خودروهای هوشمند فناوری های مرتبط و چشم انداز آینده

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

3,500,000 ریال
3,150,000 ریال

طبیعت گرایی: چیستی و چالش ها

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

سیب صورتی راهنمای جامع برای بیماران در زمینه سرطان پستان

ناشر: ارکان دانش

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال

مبانی جنگ الکترونیک راداری

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

2,200,000 ریال
1,980,000 ریال

آنالیز عددی و محاسبات علمی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال