پرفروش

طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

معادلات دیفرانسیل معمولی و برخی از کاربردهای آن

ناشر: دانشگاه تبریز

80,000 ریال
72,000 ریال

تحلیل و طراحی سیستم ها یک رویکرد شیء گرا با UML جلد1

ناشر: دانشگاه ولی عصر

600,000 ریال
540,000 ریال

ENGINEERS DATA BOOK

ناشر: نوپردازان

80,000 ریال
72,000 ریال

FINITE ELEMENT BUCKLING ANALYSIS OF THIN CRACKED SELL STRUCTURES

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

100,000 ریال
90,000 ریال

طزاحی مهندسی PIPING با نرم افزار PFMS

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

85,000 ریال
76,500 ریال

کالبدشناسی مقایسه ای سر،گردن و قفسه سینه درحیوانات اهلی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990,000 ریال
891,000 ریال

زمین شناسی نفت

ناشر: دانشگاه تبریز

1,100,000 ریال
990,000 ریال

راهنمای آفت کش های شیمیایی و ارگانیک ایران 1400

ناشر: راه دان

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

آسیب شناسی و مشاوره تحصیلی

ناشر: دانشگاه اصفهان

500,000 ریال
450,000 ریال

آموزش تحلیل مدارات الکتریکی و دیجیتالی به وسیله نرم افزارپروتئوس

ناشر: آژند

35,000 ریال
31,500 ریال

گلهای آپارتمانی و سبزیکاری

ناشر: آییژ

750,000 ریال
675,000 ریال

مهندسی خطوط لوله

ناشر: فدک ایساتیس

100,000 ریال
90,000 ریال

آفات سبزی و صیفی ایران

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,650,000 ریال
1,485,000 ریال

تشریح کامل مسایل معادلات دیفرانسیل و کاربردآنها جرج سیمونز

ناشر: آییژ

950,000 ریال
855,000 ریال

اصول و مفاهیم فناوری محاسبات گرید و کاربردهای آن در زمینه های مختلف جلد1

ناشر: نوپردازان

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول اکتشافات ژئوفیزیکی

ناشر: کلاگری - علی اصغر

1,000,000 ریال
900,000 ریال

آناتومی و فیزیولوژی کلینیکی مهره داران

ناشر: پریور

350,000 ریال
315,000 ریال

NEAREST AND FARTHEST POINTS IN NORMED SPACES

ناشر: دانشگاه یزد

135,000 ریال
121,500 ریال

داده کاوی با نرم افزارWEKA

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

260,000 ریال
234,000 ریال

تازه‌ها

میکروب شناسی عمومی

ناشر: آییژ

900,000 ریال
810,000 ریال

شیمی آلی جلد2

ناشر: نوپردازان

3,000,000 ریال
2,700,000 ریال

ژنتیک مولکولی مقدماتی تا پیشرفته

ناشر: آییژ

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

مبانی شیمی آلی

ناشر: نوپردازان

3,500,000 ریال
3,150,000 ریال

شیمی آلی جلد1

ناشر: نوپردازان

2,800,000 ریال
2,520,000 ریال

روانشناسی صنعتی

ناشر: آییژ

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی جلد5

ناشر: ارکان دانش

3,500,000 ریال
3,150,000 ریال

اقتصاد مهندسی ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی

ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال

تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

ناشر: ارکان دانش

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

سازه های انتقال آب

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

اصول شیمی عمومی جلد1 ویرایش 3

ناشر: نوپردازان

3,200,000 ریال
2,880,000 ریال

مبانی گروتینگ و تعمیرات در سازه های بتنی

ناشر: ارکان دانش

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

سیمانهای کلسیم آلومینی با تاکید روی کاربردهای سیمان فوندو

ناشر: ارکان دانش

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

آشنایی با روش تحلیل محتوای نصوص دینی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

950,000 ریال
855,000 ریال

مبانی تئوری الاستیسیته

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

1,100,000 ریال
990,000 ریال

شیمی آلی 2 ساختار و کاربرد ویرایش 7

ناشر: نوپردازان

2,600,000 ریال
2,340,000 ریال

توسعه مدیریت مبتنی برشایستگی رویکردی نوین در آموزش و توسعه مدیران

ناشر: آییژ

580,000 ریال
522,000 ریال

مدیریت کیفیت در بیوشیمی یک رهیافت عملی مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی مجموعه ای کامل همراه با مطالعات موردی از ترسیم نقشه، طراحی مدل، ارزیابی و کاربرد شایستگی

ناشر: آییژ

800,000 ریال
720,000 ریال

روان شناسی ارتباط رابطه زن وشوهر با تاکید بر صمیمت

ناشر: گهواره کتابیران

750,000 ریال
675,000 ریال