پرفروش

چندقلوزایی در گوسفند

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

200,000 ریال
180,000 ریال

اصول پرورش بوقلمون

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

90,000 ریال
81,000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

540,000 ریال
486,000 ریال

تغذیه گاو گوشتی

ناشر: آییژ

180,000 ریال
162,000 ریال

بیماری های متابولیکی و تغذیه ای در گاوپرواری

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

کاربرد گیاهان شورزیست در تغذیه نشخوارکنندگان

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

170,000 ریال
153,000 ریال

بلورشناسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

70,000 ریال
63,000 ریال

تنش های محیطی و کاهش اثر آن ها در دامپروری

ناشر: واژگان خرد

220,000 ریال
198,000 ریال

اصول تغذیه و مدیریت گله های شیری

ناشر: پریور

220,000 ریال
198,000 ریال

توپولوژی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

50,000 ریال
45,000 ریال

فرهنگ کلیشه های انگلیسی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

110,000 ریال
99,000 ریال

اصول نوین زنبورداری

ناشر: پریور

150,000 ریال
135,000 ریال

مرغان مروارید

ناشر: تحقیقات دامپروری کشور

150,000 ریال
135,000 ریال

راهنمای تغذیه علوفه درگاوهای شیری

ناشر: آییژ

280,000 ریال
252,000 ریال

رهیافت حل مساله در نورشناخت

ناشر: فراسوی علم

150,000 ریال
135,000 ریال

مواد معدنی در تغذیه دام جلد2

ناشر: دانشگاه ارومیه

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول و مبانی فیزیک شتابدهنده ها

ناشر: دانشگاه یزد

170,000 ریال
153,000 ریال

مواد معدنی در تغذیه دام جلد1

ناشر: دانشگاه ارومیه

250,000 ریال
225,000 ریال

فیزیک کوانتومی 2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

135,000 ریال
121,500 ریال

آب در تغذیه دام

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

120,000 ریال
108,000 ریال

تازه‌ها

آلیاژهای سبک آلومینیم، منیزیم، تیتانیم

ناشر: ارکان دانش

450,000 ریال
405,000 ریال

محاسبات عددی با متلب برای دانشجویان علوم ومهندسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

580,000 ریال
522,000 ریال

برنامه درسی آموزش فنی و حرفه ای تعاریف، مبانی و رویکردها

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

راهنمای روشهای نوین تدریس برپایه پژوهشهای مغزمحوری، ساختگرایی، یادگیری از طریق همیاری .فراشناخت و...

ناشر: آییژ

950,000 ریال
855,000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: نوپردازان

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

علیت در فیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

430,000 ریال
387,000 ریال

حمایت از نیازهای آموزشی ویژه در کلاس های دبیرستان

ناشر: آییژ

420,000 ریال
378,000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

540,000 ریال
486,000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

950,000 ریال
855,000 ریال

جبرخطی و کاربردهای آن

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,100,000 ریال
990,000 ریال

آمار و احتمالات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1,000,000 ریال
900,000 ریال

عروس هلندی مشکلات غالب در نگهداری، تغذیه، پرورش و تولیدمثل

ناشر: پریور

600,000 ریال
540,000 ریال

آشنایی با زبان و ادبیات فارسی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

600,000 ریال
540,000 ریال

مکانیک آماری اثری جاویدان همراه با 46 سوال و 113 مسئله حل شده

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

520,000 ریال
468,000 ریال

مبانی محیط زیست

ناشر: دانشگاه رازی

660,000 ریال
594,000 ریال

جبرخطی عددی و کاربردها جلد1

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990,000 ریال
891,000 ریال

ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزشی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

فرایندهای جداسازی

ناشر: آییژ


1,000,000 ریال

بیماری های نخودفرنگی بیماری های قارچی، باکتریایی، ویروسی، نماتدی . فیزیولوژیک

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد1

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

750,000 ریال
675,000 ریال