پرفروش

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

ناشر: ارکان دانش

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول تصفیه آب

ناشر: ارکان دانش

2٬600٬000 ریال
2٬340٬000 ریال

طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

4٬100٬000 ریال
3٬690٬000 ریال

ماشین ها وتجهیزات صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

اصول بهداشت و ایمنی کاردر صنایع غذایی پیش نیاز سیستم های ISO و HACCP

ناشر: آییژ

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

فرهنگ علوم و مهندسی صنایع غذایی

ناشر: آییژ

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

راهنمای آموزش در کلاس های درس چندپایه

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

MEDICAL TERMINOLOGY SYSTEMS A BODY SYSTEMS APPROACH

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تفسیر نتایج آزمون خاک این همه اعداد و ارقام چه معنی دارند؟

ناشر: دانشگاه تبریز

850٬000 ریال
765٬000 ریال

گیاه پالایی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

مدرنیسم اسلامی تحلیل و واکاوی پروژه شناخت درمانی روشن فکران مسلمان

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

طرح های آماری در علوم دامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

شیمی آب

ناشر: نوپردازان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

ویروئیدها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

فیزیک پرتودرمانی راهنمای مدرسین و دانشجویان

ناشر: دانشگاه گیلان

250٬000 ریال
225٬000 ریال

مبانی شیمی موادغذایی

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

خون گیری اصول و تکنیک ها مجموعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

درآمدی بر نظریه کدگذاری

ناشر: دانشگاه اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مجموعه جامع نقشه برداری

ناشر: عمیدی

5٬500٬000 ریال
4٬950٬000 ریال

نظریه میدان کوانتومی

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

تازه‌ها

افق های نوین در توانبخشی و درمان کودکان با آسیب مغزی علل،پیامدها، ارزیابی هاو مداخله ها در مورد آسیب مغزی کودکان شواهد مبنایی برای ..

ناشر: آییژ

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

بیوشیمی بالینی تئوری 2 مجموعه کتابهای علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

روش های پژوهش ترکیبی

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

بیوشیمی بالینی تئوری 1مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

مجموعه کتابهای علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی عملی

ناشر: آییژ

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

بیوشیمی بالینی عملی1 مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال

بیوشیمی عمومی تئوری مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

بیوشیمی برای دانشجویان رشته بیولوژی جلد1: ساختمان و عملکرد

ناشر: آییژ

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

بیوشیمی برای دانشجویان رشته بیولوژی جلد2: متابولیسم

ناشر: آییژ

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

چکیده بیوشیمی جلد6 مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی شامل آزمون های اخیرکارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی همراه با پاسخ تشریحی

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

هورمون شناسی مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

بافت شناسی به همراه اطلس رنگی جامع

ناشر: آییژ

5٬600٬000 ریال
5٬040٬000 ریال

کامپوزیت های زمینه فلزی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

3٬580٬000 ریال
3٬222٬000 ریال

طراحی قالب تزریق پلاستیک

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

5٬900٬000 ریال
5٬310٬000 ریال

معادلات دیفرانسیل

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

3٬640٬000 ریال
3٬276٬000 ریال

نظریه ی گروه ها

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

2٬430٬000 ریال
2٬187٬000 ریال

طراحی سازه های فولادی 6 به روش حالات حدی و مقاومت مجاز

ناشر: ارکان دانش

6٬800٬000 ریال
6٬120٬000 ریال

جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

2٬860٬000 ریال
2٬574٬000 ریال

آلودگی محیط زیست آب، خاک و هوا

ناشر: ارکان دانش

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال