پرفروش

شیمی آلی جلد1 ویرایش7

ناشر: نوپردازان

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

خواندن و درک مفهوم متن کتاب درسی برای تقویت گفتار دانشجویان غیربومی زبان روسی

ناشر: دانشگاه گیلان

750٬000 ریال
675٬000 ریال

الکترونیک 3

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬750٬000 ریال
1٬575٬000 ریال

نظریه های یادگیری و آموزش

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

THE PETROLEUM PROGRAMME ENGLISH FOR THE OIL INDUSTRY

ناشر: نوپردازان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

زمین شناسی تاریخی

ناشر: کلیدر

800٬000 ریال
720٬000 ریال

حل مساله در شیمی تجزیه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

معادلات دیفرانسیل

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY PART B REACTIONS AND SYNTHESIS

ناشر: نوپردازان

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

مخاطرات دامنه ای با تاکید بر زمین لغزش

ناشر: دانشگاه اصفهان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

موتورهای احتراق داخلی

ناشر: دانشگاه اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

ANTENNA THEORY ANALYSIS AND DEDING

ناشر: نوپردازان

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

شیمی آلی 1 ساختار و کاربرد

ناشر: نوپردازان

4٬700٬000 ریال
4٬230٬000 ریال

راهنمای روشهای نوین تدریس برپایه پژوهشهای مغزمحوری، ساختگرایی، یادگیری از طریق همیاری .فراشناخت و...

ناشر: آییژ

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

شیمی معدنی مفاهیم بنیادی شیمی توصیفی عناصر جلد1

ناشر: نوپردازان

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

ناشر: ارکان دانش

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال

آسیب شناسی خانواده طبقه بندی و سنجش

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

شیمی آلی جلد3

ناشر: نوپردازان

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

شیمی آلی 2 ساختار و کاربرد ویرایش 7

ناشر: نوپردازان

3٬300٬000 ریال
2٬970٬000 ریال

تازه‌ها

مبانی فلسفی، روان شناختی و اجتماعی برنامه درسی

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

بیماری های پورفیری و گزارش موارد

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

ساختار و خواص آلیاژهای مهندسی

ناشر: نوپردازان

3٬300٬000 ریال
2٬970٬000 ریال

بازدارنده های رسوب آسفالتین

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

تفکر طراحی در کلاس درس

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

بیوشیمی پزشکی 1 اصول و کاربردها ساختمان و فعالیت جلد1

ناشر: آییژ

3٬100٬000 ریال
2٬790٬000 ریال

راهبردهای سماجت علف های هرز

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

2٬950٬000 ریال
2٬655٬000 ریال

به نژادی و به زراعی گندم امنیت غذایی در عصر تغییر اقلیم

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

4٬950٬000 ریال
4٬455٬000 ریال

مواد آنتروپی بالا ریزساختار و خواص

ناشر: ارکان دانش

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

فرهنگ در اقتصاد تاریخچه، تاملات روش شناختی و کاربردهای معاصر

ناشر: دانشگاه اصفهان

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

سلامت پستان گاو و بهبود تولید و کیفیت شیر

ناشر: ارکان دانش

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

حقوق جزای عمومی

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول و کلیات خدمات سلامت

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال

اقتصاد مهندسی ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی

ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

2٬950٬000 ریال
2٬655٬000 ریال

تغذیه مرغ اسکات

ناشر: ارکان دانش

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

بیوشیمی دولین جلد1 همراه با ارتباطات بالینی

ناشر: آییژ

5٬400٬000 ریال
4٬860٬000 ریال

بیوشیمی دولین جلد2 همراه با ارتباطات بالینی

ناشر: آییژ

5٬400٬000 ریال
4٬860٬000 ریال

خوردگی میکروبی

ناشر: انجمن خوردگی ایران

5٬000٬000 ریال
4٬500٬000 ریال

فلسفه محیط زیست ارزش گذاری مجدد اخلاق جهان وطنی از دیدگاه بوم محوری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

3٬400٬000 ریال
3٬060٬000 ریال

آشنایی با معادلات دیفرانسیل، دستگاه های دینامیکی و مدل سازی ریاضی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

4٬000٬000 ریال
3٬600٬000 ریال