پرفروش

نامگذاری و طبقه بندی جامع سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

ترمودینامیک هسته ای و گذار فاز جفت شدگی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

از مفاهیم پایه تاپیشرفته در شیمی آلی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

تربیت در نهج البلاغه

ناشر: آییژ

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

4٬100٬000 ریال
3٬690٬000 ریال

آسیب شناسی خانواده طبقه بندی و سنجش

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

شیمی معدنی مفاهیم بنیادی شیمی توصیفی عناصر جلد1

ناشر: نوپردازان

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

تشریح کامل مسایل فیزیک 4 نور، مبانی فیزیک کوانتومی

ناشر: نوپردازان

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

خودآموز سریع LATEX باCD

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

1٬350٬000 ریال
1٬215٬000 ریال

متون روانشناسی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی . واژه نامه کامل

ناشر: آییژ

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

ناشر: ارکان دانش

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال

مبانی طیف سنجی در شیمی آلی

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

طراحی و اجرای ساختمان های بنایی مقاوم در برابرزمین لرزه

ناشر: نوپردازان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

فیزیک جدید1

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

آزمایشگاه شیمی آلی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

320٬000 ریال
288٬000 ریال

تکنولوژی بتن پیشرفته پوزولان ها

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اصول صنایع شیمیائی

ناشر: دانشگاه شیراز

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬980٬000 ریال
1٬782٬000 ریال

اصول بنیادی در تولید مدرن مواد، فرایندها و سیستم ها جلد1

ناشر: دانشگاه بناب

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

اصول اکتشافات ژئوفیزیکی

ناشر: کلاگری - علی اصغر

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

تازه‌ها

افق های نوین در توانبخشی و درمان کودکان با آسیب مغزی علل،پیامدها، ارزیابی هاو مداخله ها در مورد آسیب مغزی کودکان شواهد مبنایی برای ..

ناشر: آییژ

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

ورزش و حرکت درمانی بیماری های داخلی

ناشر: آییژ

3٬400٬000 ریال
3٬060٬000 ریال

کوارک ها و لپتون ها یک دوره مقدماتی در فیزیک ذرات بنیادی

ناشر: نوپردازان

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال

آموزش جامع زبان چینی

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

نظام زمان شناختی در ایران عصر صفوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

روان شناسی تحول سازمانی نظریه و پژوهش

ناشر: دانشگاه اصفهان


3٬000٬000 ریال

تحلیل محتوای کتاب های درسی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

کامپوزیت های زمینه فلزی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

3٬580٬000 ریال
3٬222٬000 ریال

راهنمای جامع آکواریوم آب شور و شیرین

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

3٬450٬000 ریال
3٬105٬000 ریال

50 ابزار برتر مربیگری

ناشر: ارکان دانش

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

طراحی قالب تزریق پلاستیک

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

5٬900٬000 ریال
5٬310٬000 ریال

معادلات دیفرانسیل

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

3٬640٬000 ریال
3٬276٬000 ریال

نظریه ی گروه ها

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

2٬430٬000 ریال
2٬187٬000 ریال

طراحی سازه های فولادی 6 به روش حالات حدی و مقاومت مجاز

ناشر: ارکان دانش

6٬800٬000 ریال
6٬120٬000 ریال

مسکن شهری و سیاست دولت ها

ناشر: دانشگاه خوارزمی

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

شتاب دهنده های استارت آپ

ناشر: دانشگاه خوارزمی

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

مبانی جنین شناسی جانوری

ناشر: دانشگاه اصفهان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

تحلیل نظام حکمروایی و سیاست گذاری توسعه نواحی روستایی ایران

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

آموزش بیوشیمی عمومی

ناشر: دانشگاه خوارزمی

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

حاشیه نشین های تبریز روایتی مردم شناختی از یک محله

ناشر: مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر تبریز

1٬680٬000 ریال
1٬512٬000 ریال