کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی پزشکی

پلاسما پزشکی

ناشر: دانشگاه اراک

400,000 ریال
360,000 ریال

مکانیک سیالات زیستی کاربردی

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

400,000 ریال
360,000 ریال

دستگاه ها و تجهیزات توانبخشی

ناشر: دانشگاه اصفهان

470,000 ریال
423,000 ریال

خواص و کاربرد پزشکی بیوسرامیک ها

ناشر: ارکان دانش

500,000 ریال
450,000 ریال

کنترل ارتعاشات روش های نیمه فعال

ناشر: دانشگاه رازی

70,000 ریال
63,000 ریال

سیستم های مخابراتی دیجیتال وآنالوگ

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

800,000 ریال
720,000 ریال

فارماسیوتیکس دارورسانی و هدفمندسازی

ناشر: دانشگاه اصفهان

600,000 ریال
540,000 ریال

تصویربرداری هسته ای پت

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیرتهران

195,000 ریال
175,500 ریال

کامپوزیت های نانو الیاف برای کاربردهای زیست پزشکی

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

450,000 ریال
405,000 ریال

فناوری های ساخت داربست در مهندسی پزشکی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

مقدمه ای بر تصویرگری پزشکی فیزیک، مهندسی و کاربردهای بالینی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500,000 ریال
450,000 ریال

آناتومی در مهندسی پزشکی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیرتهران

1,000,000 ریال
900,000 ریال

فیزیولوژی در مهندسی پزشکی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیرتهران

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

اصول سیستم های تصویرگرپزشکی

ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

750,000 ریال
675,000 ریال

وسایل پزشکی :کاربرد و ایمنی جلد2

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیرتهران

200,000 ریال
180,000 ریال

انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیرتهران

480,000 ریال
432,000 ریال