کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک فنی و مهندسی

دماسنجی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

200,000 ریال
180,000 ریال

آمار نظری

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

40,000 ریال
36,000 ریال

کارآفرینی

ناشر: آییژ

480,000 ریال
432,000 ریال

COMBUSTION

ناشر: نوپردازان

600,000 ریال
540,000 ریال

آنالیزعددی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

58,000 ریال
52,200 ریال

مهندسی جوش

ناشر: فروزش

400,000 ریال
360,000 ریال

فیزیک مکانیک

ناشر: نوپردازان

600,000 ریال
540,000 ریال

گرافیک صنعتی

ناشر: آزاداسلامی واحدشهرری

56,000 ریال
50,400 ریال

مبانی احتمال

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900,000 ریال
810,000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: دانشگاه یزد

80,000 ریال
72,000 ریال

مدیریت انرژی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

120,000 ریال
108,000 ریال

مدیریت پروژه

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

65,000 ریال
58,500 ریال

نظریه احتمال

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550,000 ریال
495,000 ریال

آمار و احتمال

ناشر: حفیظ

240,000 ریال
216,000 ریال

اقتصاد مهندسی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

75,000 ریال
67,500 ریال

انتشار نقشه ها

ناشر: عمیدی

45,000 ریال
40,500 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: دانشگاه تبریز

55,000 ریال
49,500 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

48,000 ریال
43,200 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: آزاداسلامی واحد شبستر

150,000 ریال
135,000 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

340,000 ریال
306,000 ریال

کارآفرینی جلد1

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

120,000 ریال
108,000 ریال

اصول بازرسی جوش

ناشر: دایره صنعت

150,000 ریال
135,000 ریال

شیمی عمومی جلد1

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400,000 ریال
360,000 ریال

ماشین های ابزار

ناشر: دانشگاه تبریز

135,000 ریال
121,500 ریال