کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک فنی و مهندسی

کارآفرینی

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

آنالیزعددی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

330٬000 ریال
297٬000 ریال

ریاضی مهندسی

ناشر: دانشگاه یزد

825٬000 ریال
742٬500 ریال

محاسبات عددی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: دانشگاه یزد

80٬000 ریال
72٬000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: آییژ

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

نظریه احتمال

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

انتشار نقشه ها

ناشر: عمیدی

700٬000 ریال
630٬000 ریال

ریاضیات عمومی2

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

450٬000 ریال
405٬000 ریال

نظریه لایه مرزی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

770٬000 ریال
693٬000 ریال

کارآفرینی در عمل

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

نقشه کشی صنعتی 2

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

600٬000 ریال
540٬000 ریال

معادلات دیفرانسیل

ناشر: دانشگاه ارومیه

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

ماشین ابزار تولیدی

ناشر: اطهران

950٬000 ریال
855٬000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬510٬000 ریال
1٬359٬000 ریال

آنالیز عددی کاربردی

ناشر: آییژ

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

آنالیزعددی قسمت دوم

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

890٬000 ریال
801٬000 ریال

مبانی مهندسی خوردگی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

آمار و احتمال مهندسی

ناشر: نوپردازان

3٬300٬000 ریال
2٬970٬000 ریال

آنالیزعددی قسمت اول

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬460٬000 ریال
1٬314٬000 ریال

تحلیل مکانی و سه بعدی

ناشر: عمیدی

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

جبرخطی و کاربردهای آن

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

500٬000 ریال
450٬000 ریال

جبرخطی و کاربردهای آن

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال