کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی عمران

آب سنجی

ناشر: دانشگاه گیلان

220٬000 ریال
198٬000 ریال

استاتیک

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

استاتیک

ناشر: نوپردازان

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

رسم فنی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60٬000 ریال
54٬000 ریال

بارگذاری

ناشر: دانشگاه یزد

640٬000 ریال
576٬000 ریال

مهندسی پی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

150٬000 ریال
135٬000 ریال

مهندسی پی

ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین

310٬000 ریال
279٬000 ریال

بهسازی خاک

ناشر: دیبای دانش

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مکانیک خاک

ناشر: دانشگاه ارومیه

500٬000 ریال
450٬000 ریال

پی های عمیق

ناشر: پژوهشی دیبای دانش

100٬000 ریال
90٬000 ریال

انتقال حرارت

ناشر: نوپردازان

3٬900٬000 ریال
3٬510٬000 ریال

بتن خودتراکم

ناشر: دانشگاه گیلان

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تکنولوژی بتن

ناشر: دانشگاه تبریز

120٬000 ریال
108٬000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: دانشگاه مازندران

170٬000 ریال
153٬000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: ارکان دانش

178٬000 ریال
160٬200 ریال

اجزاء ساختمان

ناشر: دانشگاه یزد

430٬000 ریال
387٬000 ریال

اصول تصفیه آب

ناشر: ارکان دانش

900٬000 ریال
810٬000 ریال

پلهای یکپارچه

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

100٬000 ریال
90٬000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: نوپردازان

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: نوپردازان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: عمیدی

170٬000 ریال
153٬000 ریال

هیدرولوژی برف

ناشر: ارکان دانش

350٬000 ریال
315٬000 ریال

تراکم دینامیکی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

150٬000 ریال
135٬000 ریال