کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی عمران

آب سنجی

ناشر: دانشگاه گیلان

220,000 ریال
198,000 ریال

استاتیک

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200,000 ریال
180,000 ریال

دینامیک

ناشر: نوپردازان

300,000 ریال
270,000 ریال

راهسازی

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال

رسم فنی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60,000 ریال
54,000 ریال

بارگذاری

ناشر: دانشگاه یزد

640,000 ریال
576,000 ریال

سیمان کار

ناشر: آونداندیشه

200,000 ریال
180,000 ریال

مهندسی پی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

150,000 ریال
135,000 ریال

مهندسی پی

ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین

310,000 ریال
279,000 ریال

بهسازی خاک

ناشر: دیبای دانش

500,000 ریال
450,000 ریال

مکانیک خاک

ناشر: دانشگاه ارومیه

80,000 ریال
72,000 ریال

پی های عمیق

ناشر: پژوهشی دیبای دانش

100,000 ریال
90,000 ریال

بتن خودتراکم

ناشر: دانشگاه گیلان

200,000 ریال
180,000 ریال

تکنولوژی بتن

ناشر: دانشگاه تبریز

120,000 ریال
108,000 ریال

شیشه سازه ای

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

70,000 ریال
63,000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: دانشگاه مازندران

170,000 ریال
153,000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: پارس آئین

440,000 ریال
396,000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: ارکان دانش

178,000 ریال
160,200 ریال

اجزاء ساختمان

ناشر: دانشگاه یزد

430,000 ریال
387,000 ریال

پلهای یکپارچه

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

100,000 ریال
90,000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: نوپردازان

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: نوپردازان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: عمیدی

170,000 ریال
153,000 ریال

هیدرولوژی برف

ناشر: ارکان دانش

350,000 ریال
315,000 ریال