کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای زیست شناسی

جلبک ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

430,000 ریال
387,000 ریال

سلول جلد1

ناشر: آییژ

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

سلول جلد2

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

جنین شناسی

ناشر: دانشگاه گیلان

600,000 ریال
540,000 ریال

اکولوژی تنش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

350,000 ریال
315,000 ریال

بیوتکنولوژی

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

فیتوزئولوژی

ناشر: اشک قلم

25,000 ریال
22,500 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: دانشگاه ارومیه

480,000 ریال
432,000 ریال

ژنتیک تکمیلی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

85,000 ریال
76,500 ریال

آناتومی گیاهی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

590,000 ریال
531,000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

650,000 ریال
585,000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: دانشگاه اراک

80,000 ریال
72,000 ریال

بیوشیمی گیاهی

ناشر: دانشگاه گیلان

160,000 ریال
144,000 ریال

بـافـت شـنـاسی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

540,000 ریال
486,000 ریال

اصول قارچ شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

97,000 ریال
87,300 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

سیتوژنتیک گیاهی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60,000 ریال
54,000 ریال

سیتوژنتیک گیاهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

380,000 ریال
342,000 ریال

کنترل متابولیسم

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

مبانی فیزیولوژی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

120,000 ریال
108,000 ریال

زیست شناسی سلولی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

700,000 ریال
630,000 ریال

زیست شناسی گیاهی

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

200,000 ریال
180,000 ریال