کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مديريت

اصول بیمه

55,000 ریال
49,500 ریال

برند شخصی

250,000 ریال
225,000 ریال

کارآفرینی

480,000 ریال
432,000 ریال

بازارشناسی

90,000 ریال
81,000 ریال

فرآیندکاوی

180,000 ریال
162,000 ریال

تحلیل آماری

180,000 ریال
162,000 ریال

شناخت آینده

450,000 ریال
405,000 ریال

کنترل کیفیت

80,000 ریال
72,000 ریال

مدیریت ریسک

530,000 ریال
477,000 ریال

مدیریت مالی

50,000 ریال
45,000 ریال

تله های فروش

250,000 ریال
225,000 ریال

مدیریت انرژی

120,000 ریال
108,000 ریال

مدیریت کیفیت

120,000 ریال
108,000 ریال

آمار استنباطی

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

اخلاق حرفه ای

120,000 ریال
108,000 ریال

اقتصاد مدیریت

200,000 ریال
180,000 ریال

رفتار سازمانی

750,000 ریال
675,000 ریال

رفتار سازمانی

150,000 ریال
135,000 ریال

مدیریت اسلامی

550,000 ریال
495,000 ریال

مدیریت فرایند

50,000 ریال
45,000 ریال

مدیریت مالی 1

300,000 ریال
270,000 ریال

اقتصاد خرد

50,000 ریال
45,000 ریال

بهینه سازی خطی

450,000 ریال
405,000 ریال

استراتژی عملیات

800,000 ریال
720,000 ریال