کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت

اصول بیمه

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

55,000 ریال
49,500 ریال

برند شخصی

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

کارآفرینی

ناشر: آییژ

480,000 ریال
432,000 ریال

بازارشناسی

ناشر: واژگان خرد

90,000 ریال
81,000 ریال

فرآیندکاوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

180,000 ریال
162,000 ریال

تحلیل آماری

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

180,000 ریال
162,000 ریال

شناخت آینده

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

450,000 ریال
405,000 ریال

کنترل کیفیت

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال

مدیریت ریسک

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

530,000 ریال
477,000 ریال

مدیریت مالی

ناشر: رستان

50,000 ریال
45,000 ریال

تله های فروش

ناشر: بهمن برنا

250,000 ریال
225,000 ریال

مدیریت تولید

ناشر: نشرکتاب دانشگاهی

125,000 ریال
112,500 ریال

مدیریت کیفیت

ناشر: دانشگاه گیلان

120,000 ریال
108,000 ریال

آمار استنباطی

ناشر: نورعلم

1,950,000 ریال
1,755,000 ریال

اقتصاد مدیریت

ناشر: نورعلم

200,000 ریال
180,000 ریال

اقتصاد مهندسی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400,000 ریال
360,000 ریال

رفتار سازمانی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,740,000 ریال
1,566,000 ریال

شناخت گردشگری

ناشر: چهارباغ

100,000 ریال
90,000 ریال

مدیریت اسلامی

ناشر: باور عدالت

1,000,000 ریال
900,000 ریال

مدیریت فرایند

ناشر: دانشگاه گیلان

50,000 ریال
45,000 ریال

مدیریت مالی 1

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

50,000 ریال
45,000 ریال

بهینه سازی خطی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

450,000 ریال
405,000 ریال

کارآفرینی جلد1

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,100,000 ریال
990,000 ریال