کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای اقتصاد

اصول بیمه

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

55٬000 ریال
49٬500 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: حافظ اندیشه

100٬000 ریال
90٬000 ریال

اقتصاد پولی

ناشر: دانشگاه تبریز

110٬000 ریال
99٬000 ریال

اقتصاد ریاضی

ناشر: دانشگاه مازندران

230٬000 ریال
207٬000 ریال

اختیار معامله

ناشر: دانشگاه خوارزمی

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

اقتصاد توریسم

ناشر: نورعلم

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

اقتصاد مالی 1

ناشر: نورعلم

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

نهادها و توسعه

ناشر: دانشگاه مازندران

200٬000 ریال
180٬000 ریال

مبانی کارآفرینی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

پایان جهانی سازی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

850٬000 ریال
765٬000 ریال

اقتصاد دانایی محور

ناشر: باور عدالت

150٬000 ریال
135٬000 ریال

بازرگانی بین الملل

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

140٬000 ریال
126٬000 ریال

سیستم های اطلاعاتی

ناشر: نورعلم

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

بدون نفت بدون تحریم

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬130٬000 ریال
1٬017٬000 ریال

توسعه اقتصادی ایران

ناشر: دانشگاه تبریز

190٬000 ریال
171٬000 ریال

حل مسائل اقتصاد خرد

ناشر: دانشگاه رازی

2٬640٬000 ریال
2٬376٬000 ریال

اصول اقتصاد کشاورزی

ناشر: دانشگاه رازی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اصول بانکداری اسلامی

ناشر: نورعلم

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

اقتصاد بخش عمومی

ناشر: توسعه علوم

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

بازاریابی خدمات بیمه

ناشر: واژگان خرد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

حسابداری برای مدیران

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

600٬000 ریال
540٬000 ریال

درآمدی به اقتصاد فضا

ناشر: دانشگاه گلستان

250٬000 ریال
225٬000 ریال

رقابت پذیری منطقه ای

ناشر: دانشگاه ارومیه

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال