کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای حسابداري

تحلیل آماری

180,000 ریال
162,000 ریال

مدیریت مالی 1

300,000 ریال
270,000 ریال

تاریخ حسابداری

100,000 ریال
90,000 ریال

اصول حسابداری 1

650,000 ریال
585,000 ریال

اصول حسابداری 2

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول حسابداری 3

62,000 ریال
55,800 ریال

اصول حسابداری

65,000 ریال
58,500 ریال

مبانی مدیریت مالی

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول حسابداری جلد1

350,000 ریال
315,000 ریال

بودجه ریزی درایران

35,000 ریال
31,500 ریال

حسابداری صنعتی

195,000 ریال
175,500 ریال

حسابداری صنعتی

45,000 ریال
40,500 ریال

حسابداری میانه

245,000 ریال
220,500 ریال

حسابداری میانه

180,000 ریال
162,000 ریال

سیستم های حسابداری

220,000 ریال
198,000 ریال

تحقیق عملیاتی درمدیریت

75,000 ریال
67,500 ریال

مبانی مدیریت مالی جلد2

500,000 ریال
450,000 ریال

فرهنگ تخصصی حسابداری میر

260,000 ریال
234,000 ریال

روش های تجزیه و تحلیل مالی

110,000 ریال
99,000 ریال

فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

380,000 ریال
342,000 ریال

نظریه و مسایل اصول حسابداری 1

250,000 ریال
225,000 ریال

پژوهش عملیاتی

240,000 ریال
216,000 ریال

سیستم های اطلاعاتی حسابداری جلد2

250,000 ریال
225,000 ریال

تجزیه و تحلیل ریسک درمدیریت پروژه

30,000 ریال
27,000 ریال