کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای حسابداری

تحلیل آماری

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

180,000 ریال
162,000 ریال

مدیریت مالی 1

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

تاریخ حسابداری

ناشر: نوپردازان

500,000 ریال
450,000 ریال

اصول حسابداری 1

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

اصول حسابداری 1

ناشر: دانشگاه ارومیه

1,450,000 ریال
1,305,000 ریال

اصول حسابداری 2

ناشر: دانشگاه ارومیه

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

اصول حسابداری 3

ناشر: دانشگاه ارومیه

62,000 ریال
55,800 ریال

اصول حسابداری 3

ناشر: دانشگاه امام رضا

105,000 ریال
94,500 ریال

حسابداری مالیاتی

ناشر: توتیا

18,000 ریال
16,200 ریال

حسابداری میانه 1

ناشر: دانشگاه مازندران

2,060,000 ریال
1,854,000 ریال

اصول حسابداری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

460,000 ریال
414,000 ریال

مبانی مدیریت مالی

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

اصول حسابداری جلد1

ناشر: آزاد اسلامی واحد مرودشت

350,000 ریال
315,000 ریال

حسابداری صنعتی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

180,000 ریال
162,000 ریال

حسابداری مالیاتی 1

ناشر: دانشگاه مازندران

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

حسابداری میانه

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

510,000 ریال
459,000 ریال

حسابداری میانه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

500,000 ریال
450,000 ریال

سیستم های حسابداری

ناشر: دانشگاه ارومیه

220,000 ریال
198,000 ریال

کفایت سرمایه گذاری

ناشر: ندای کارآفرین

330,000 ریال
297,000 ریال

حسابداری پیشرفته

ناشر: کتاب نو

210,000 ریال
189,000 ریال

حسابداری پیشرفته

ناشر: صفار

330,000 ریال
297,000 ریال

حسابداری شرکت ها

ناشر: کتاب فرشید

350,000 ریال
315,000 ریال

حسابداری صنعتی 2 چاپ2

ناشر: کتاب فرشید

450,000 ریال
405,000 ریال

حسابداری صنعتی 3 چاپ2

ناشر: کتاب فرشید

350,000 ریال
315,000 ریال