کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای حسابداری

تحلیل آماری

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

180,000 ریال
162,000 ریال

مدیریت مالی 1

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

تاریخ حسابداری

ناشر: نوپردازان

100,000 ریال
90,000 ریال

تئوری حسابداری

ناشر: صفار

950,000 ریال
855,000 ریال

اصول حسابداری 1

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

اصول حسابداری 2

ناشر: دانشگاه ارومیه

570,000 ریال
513,000 ریال

اصول حسابداری 3

ناشر: دانشگاه ارومیه

62,000 ریال
55,800 ریال

اصول حسابداری 3

ناشر: دانشگاه امام رضا

105,000 ریال
94,500 ریال

حسابداری مالیاتی

ناشر: توتیا

18,000 ریال
16,200 ریال

مدیریت مالی جلد1

ناشر: دانشگاه مازندران

200,000 ریال
180,000 ریال

اصول حسابداری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

65,000 ریال
58,500 ریال

اصول حسابرسی جلد1

ناشر: کتیبه گیل

85,000 ریال
76,500 ریال

مبانی مدیریت مالی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول حسابداری جلد1

ناشر: آزاد اسلامی واحد مرودشت

350,000 ریال
315,000 ریال

بودجه ریزی درایران

ناشر: مرسل

35,000 ریال
31,500 ریال

حسابداری صنعتی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

45,000 ریال
40,500 ریال

حسابداری میانه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

180,000 ریال
162,000 ریال

حسابداری میانه

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

245,000 ریال
220,500 ریال

سیستم های حسابداری

ناشر: دانشگاه ارومیه

220,000 ریال
198,000 ریال

کفایت سرمایه گذاری

ناشر: ندای کارآفرین

330,000 ریال
297,000 ریال

حسابداری پیشرفته

ناشر: کتاب نو

210,000 ریال
189,000 ریال

حسابداری پیشرفته

ناشر: صفار

330,000 ریال
297,000 ریال

تحقیق عملیاتی درمدیریت

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

75,000 ریال
67,500 ریال

مبانی مدیریت مالی جلد1

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال