کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای حسابداری

مدیریت مالی 1

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

تاریخ حسابداری

ناشر: نوپردازان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

اصول حسابداری 1

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اصول حسابداری 1

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

اصول حسابداری 2

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول حسابداری 3

ناشر: دانشگاه ارومیه

62٬000 ریال
55٬800 ریال

حسابداری میانه 1

ناشر: دانشگاه مازندران

2٬120٬000 ریال
1٬908٬000 ریال

مدیریت مالی جلد1

ناشر: دانشگاه مازندران

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

اصول حسابداری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

460٬000 ریال
414٬000 ریال

مبانی مدیریت مالی

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

حسابداری صنعتی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

حسابداری میانه

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

510٬000 ریال
459٬000 ریال

حسابداری میانه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

کفایت سرمایه گذاری

ناشر: ندای کارآفرین

330٬000 ریال
297٬000 ریال

حسابداری شرکت ها

ناشر: کتاب فرشید

350٬000 ریال
315٬000 ریال

مجموعه قوانین مالیاتی

ناشر: نورعلم

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

تحقیق عملیاتی درمدیریت

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

75٬000 ریال
67٬500 ریال

مبانی مدیریت مالی جلد1

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مبانی مدیریت مالی جلد2

ناشر: نوپردازان

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

فرهنگ تخصصی حسابداری میر

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

نظریه و مسایل اصول حسابداری 1

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

پژوهش عملیاتی

ناشر: حق شناس

240٬000 ریال
216٬000 ریال

اطلاعات حسابداری

ناشر: ندای کارآفرین

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اصول و مبانی بیمه های مسئولیت مدنی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

320٬000 ریال
288٬000 ریال