کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم تربیتی

فلسفه جنگ

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

3٬130٬000 ریال
2٬817٬000 ریال

فلسفه ارزش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2٬710٬000 ریال
2٬439٬000 ریال

تربیت شهروندی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

رفتار سازمانی

ناشر: آییژ

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

شاخص های تربیت

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

فنون تدریس موثر

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

کلیات علم تدریس

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

140٬000 ریال
126٬000 ریال

تدریس در کودکستان

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

روان شناسی شناختی

ناشر: آییژ

4٬900٬000 ریال
4٬410٬000 ریال

مهارت اساسی تدریس

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

نظریه برنامه درسی

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

افزایش کارایی معلم

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

انسان شناسی تربیتی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

فراشناخت در کودکان

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

مبانی و اصول تربیت

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال

فلسفه تربیتی فارابی

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهد

79٬000 ریال
71٬100 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی

ناشر: دانشگاه ارومیه

500٬000 ریال
450٬000 ریال

اقتصاد آموزش و پرورش

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

تربیت در نهج البلاغه

ناشر: آییژ

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

روش های پژوهش ترکیبی

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

هنر و علم نوین تدریس

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

بهداشت روانی در مدارس

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

خودآموز تدریس چندپایه

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

فلسفه آموزش بزرگسالان

ناشر: دانشگاه یزد

195٬000 ریال
175٬500 ریال