کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای روانشناسی

ادبیات و مغز

ناشر: دانشگاه ولی عصر

200,000 ریال
180,000 ریال

حافظه و هیجان

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

رفتار سازمانی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

150,000 ریال
135,000 ریال

روانشناسی هنر

ناشر: دانشگاه تبریز

170,000 ریال
153,000 ریال

روانشناسی صنعتی

ناشر: آییژ

750,000 ریال
675,000 ریال

آسیب شناسی روانی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

80,000 ریال
72,000 ریال

روان شناسی شناختی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700,000 ریال
630,000 ریال

انسان شناسی تربیتی

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

عملکرد مغز و رفتار

ناشر: دانشگاه اراک

500,000 ریال
450,000 ریال

فراشناخت در کودکان

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

تکامل و رفتار انسان

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

180,000 ریال
162,000 ریال

جامعه شناسی احساسات

ناشر: دانشگاه اصفهان

170,000 ریال
153,000 ریال

روانشناسی مرضی کودک

ناشر: دانشگاه مراغه

250,000 ریال
225,000 ریال

رهایی از کمال گرایی

ناشر: دانشگاه ارومیه

150,000 ریال
135,000 ریال

آزمون های روان شناختی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

عصب زیست شناسی اعتیاد

ناشر: دانشگاه مراغه

80,000 ریال
72,000 ریال

مباحث نو در روان سنجی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

برگزیده متون روانشناسی

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

تاریخ اجتماعی روان شناسی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

150,000 ریال
135,000 ریال

روان شناسی عمومی پیشرفته

ناشر: دانشگاه ارومیه

250,000 ریال
225,000 ریال

آسیب شناسی روانی بزرگسالان

ناشر: آییژ

100,000 ریال
90,000 ریال

هوش هیجانی از IQ تا EQ و SQ

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

150,000 ریال
135,000 ریال

مقدمه ای بر روان شناسی محیطی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700,000 ریال
630,000 ریال

یادگیری انسان رویکردی کل گرا

ناشر: دانشگاه شاهد

171,000 ریال
153,900 ریال