کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای روانشناسی

ادبیات و مغز

ناشر: دانشگاه ولی عصر

200,000 ریال
180,000 ریال

حافظه و هیجان

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

رفتار سازمانی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,740,000 ریال
1,566,000 ریال

روانشناسی هنر

ناشر: دانشگاه تبریز

170,000 ریال
153,000 ریال

آسیب شناسی روانی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

830,000 ریال
747,000 ریال

روان شناسی شناختی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700,000 ریال
630,000 ریال

روان شناسی شناختی

ناشر: آییژ

2,600,000 ریال
2,340,000 ریال

انسان شناسی تربیتی

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

عملکرد مغز و رفتار

ناشر: دانشگاه اراک

500,000 ریال
450,000 ریال

فراشناخت در کودکان

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

جامعه شناسی احساسات

ناشر: دانشگاه اصفهان

170,000 ریال
153,000 ریال

روانشناسی مرضی کودک

ناشر: دانشگاه مراغه

250,000 ریال
225,000 ریال

رهایی از کمال گرایی

ناشر: دانشگاه ارومیه

150,000 ریال
135,000 ریال

شخصیت نظریه و پژوهش

ناشر: آییژ

1,350,000 ریال
1,215,000 ریال

روش های پژوهش ترکیبی

ناشر: آییژ

1,000,000 ریال
900,000 ریال

آزمون های روان شناختی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

عصب زیست شناسی اعتیاد

ناشر: دانشگاه مراغه

80,000 ریال
72,000 ریال

مباحث نو در روان سنجی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

اخلاق حرفه ای در تربیت

ناشر: دانشگاه بیرجند

450,000 ریال
405,000 ریال

برگزیده متون روانشناسی

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

تاریخ اجتماعی روان شناسی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

150,000 ریال
135,000 ریال

روان شناسی عمومی پیشرفته

ناشر: دانشگاه ارومیه

250,000 ریال
225,000 ریال

آسیب شناسی روانی بزرگسالان

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

روش های آماری درعلوم رفتاری

ناشر: سخن

950,000 ریال
855,000 ریال