کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشاوره-و-راهنمايي

روانشناسی هنر

170,000 ریال
153,000 ریال

کلیات بازی درمانی

200,000 ریال
180,000 ریال

آزمون های روان شناختی

200,000 ریال
180,000 ریال

مباحث نو در روان سنجی

200,000 ریال
180,000 ریال

مشاوره یک رویکرد رشدنگر

140,000 ریال
126,000 ریال

آسیب شناسی روانی بزرگسالان

100,000 ریال
90,000 ریال

آسیب شناسی و مشاوره تحصیلی

380,000 ریال
342,000 ریال

فلسفه تربیتی ائمه اطهار

68,000 ریال
61,200 ریال

روش های تحقیق برای علوم رفتاری

850,000 ریال
765,000 ریال

مقدمه ای برمشاوره و روان درمانی

220,000 ریال
198,000 ریال

پرورش مهارت های ذهنی با سودوکو جلد2

260,000 ریال
234,000 ریال

آسیب شناسی خانواده طبقه بندی و سنجش

390,000 ریال
351,000 ریال

درمان شناختی ـ رفتاری اختلالات تیک

36,000 ریال
32,400 ریال

30 مهارت زندگی ویژه جوانان و نوجوانان

200,000 ریال
180,000 ریال

نظریه های روان شناسی شخصیت رویکرد مقایسه ای

450,000 ریال
405,000 ریال

پرورش توانایی های ذهنی و رفع اختلالات یادگیری

170,000 ریال
153,000 ریال

آموزش دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری

150,000 ریال
135,000 ریال

پرورش مهارت های ذهنی با سودوکو جلد 1ویژه کودکان

480,000 ریال
432,000 ریال

ناتوانی های یادگیری اصول نظری، تشخیص و توان بخشی کودکان LD

350,000 ریال
315,000 ریال

مسایل مذهبی و معنوی در مشاوره کاربرد آن در جمعیت های گوناگون

700,000 ریال
630,000 ریال

پیشگیری از طلاق و جدایی

150,000 ریال
135,000 ریال

مبانی ازدواج و خانواده اصول کاربردی برای مشاوران و زوج های جوان

150,000 ریال
135,000 ریال

آرزوهای شغلی ازرویاء تا واقعیت بسط، تفسیر و کاربرد نظریه ی گاتفردسون

230,000 ریال
207,000 ریال

درمان مبتنی برپذیرش و تعهد برای مشکلات بین فردی

150,000 ریال
135,000 ریال