کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم اجتماعی و ارتباطات

فلسفه ارزش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬220٬000 ریال
1٬098٬000 ریال

اقتصاد نشاط

ناشر: نورعلم

250٬000 ریال
225٬000 ریال

رسانه شناسی

ناشر: آها

70٬000 ریال
63٬000 ریال

نفوذ فرهنگی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

910٬000 ریال
819٬000 ریال

نقد عقل عملی

ناشر: باور عدالت

550٬000 ریال
495٬000 ریال

مشروع سازی قدرت

ناشر: دانشگاه یزد

69٬000 ریال
62٬100 ریال

انسان شناسی بازی

ناشر: دانشگاه یزد

100٬000 ریال
90٬000 ریال

حاشیه نشینی شهری

ناشر: دانشگاه اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مجلس و محیط زیست

ناشر: دانشگاه مازندران

860٬000 ریال
774٬000 ریال

مشاوره مسیر شغلی

ناشر: دانشگاه اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

جامعه شناسی سلامت

ناشر: دانشگاه تبریز

540٬000 ریال
486٬000 ریال

انسان شناسی فرهنگی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

تحلیل شبکه اجتماعی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

140٬000 ریال
126٬000 ریال

تحلیل عاملی تاییدی

ناشر: دانشگاه تبریز

200٬000 ریال
180٬000 ریال

جامعه شناسی فرهنگی

ناشر: بهمن برنا

150٬000 ریال
135٬000 ریال

تاریخ نگاری درکرمان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

جامعه شناسی احساسات

ناشر: دانشگاه اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

فیلم و جامعه ایرانی

ناشر: دانشگاه اصفهان

850٬000 ریال
765٬000 ریال

زیبایی شناسی و سیاست

ناشر: دانشگاه مازندران

90٬000 ریال
81٬000 ریال

سرگذشت یک جامعه شناس

ناشر: بهمن برنا

290٬000 ریال
261٬000 ریال

مفهوم و ماهیت مجازات

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

660٬000 ریال
594٬000 ریال

نابرابری های اجتماعی

ناشر: بهمن برنا

800٬000 ریال
720٬000 ریال

جامعه شناسی کارآفرینی

ناشر: بهمن برنا

110٬000 ریال
99٬000 ریال

راهنمای جامع AMOS 6.0

ناشر: دانشگاه رازی

100٬000 ریال
90٬000 ریال