کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم اجتماعی و ارتباطات

فلسفه ارزش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2٬710٬000 ریال
2٬439٬000 ریال

نفوذ فرهنگی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

مشروع سازی قدرت

ناشر: دانشگاه یزد

69٬000 ریال
62٬100 ریال

انسان شناسی بازی

ناشر: دانشگاه یزد

100٬000 ریال
90٬000 ریال

حاشیه نشینی شهری

ناشر: دانشگاه اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مجلس و محیط زیست

ناشر: دانشگاه مازندران

860٬000 ریال
774٬000 ریال

مشاوره مسیر شغلی

ناشر: دانشگاه اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

جامعه شناسی سلامت

ناشر: دانشگاه تبریز

540٬000 ریال
486٬000 ریال

فرقه ها درمیان ما

ناشر: دانشگاه اصفهان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

تحلیل شبکه اجتماعی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

تحلیل عاملی تاییدی

ناشر: دانشگاه تبریز

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تاریخ نگاری درکرمان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

جامعه شناسی احساسات

ناشر: دانشگاه اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

فیلم و جامعه ایرانی

ناشر: دانشگاه اصفهان

850٬000 ریال
765٬000 ریال

سرگذشت یک جامعه شناس

ناشر: بهمن برنا

290٬000 ریال
261٬000 ریال

مفهوم و ماهیت مجازات

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

660٬000 ریال
594٬000 ریال

راهنمای جامع AMOS 6.0

ناشر: دانشگاه رازی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

مقدمه ای برمردم شناسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

240٬000 ریال
216٬000 ریال

نظریه های انسان شناسی

ناشر: دانشگاه یزد

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

آمار برای علوم اجتماعی

ناشر: جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

راهنمای کامل روش تحقیق

ناشر: دانشگاه ولی عصر

550٬000 ریال
495٬000 ریال

مبانی برنامه ریزی شهری

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

نظریه های جامعه ی مدنی

ناشر: دانشگاه رازی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

جامعه شناسی اوقات فراغت

ناشر: بهمن برنا

400٬000 ریال
360٬000 ریال