کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم سیاسی

سیاست خارجی هند

ناشر: دانشگاه گیلان

200,000 ریال
180,000 ریال

مشروع سازی قدرت

ناشر: دانشگاه یزد

69,000 ریال
62,100 ریال

جغرافیای خلیج فارس

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

چالش های جهانی شدن

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

360,000 ریال
324,000 ریال

حشرات و بیوتروریسم

ناشر: دانشگاه مراغه

80,000 ریال
72,000 ریال

سیره امام خمینی

ناشر: چاپ و نشرعروج

490,000 ریال
441,000 ریال

گفتمان و پذیرش دیگری

ناشر: دانشگاه اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

سیاست خارجی دولت موقت

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

690,000 ریال
621,000 ریال

نظریه های جامعه ی مدنی

ناشر: دانشگاه رازی

200,000 ریال
180,000 ریال

حقوق بازرگانی بین الملل

ناشر: دانشگاه ارومیه

550,000 ریال
495,000 ریال

فرهنگ واژگان علوم سیاسی

ناشر: گهواره کتابیران

150,000 ریال
135,000 ریال

تغییر بیوگرافی باراک اوباما

ناشر: آماره

360,000 ریال
324,000 ریال

درس های آخرین موج خصوصی سازی

ناشر: آماره

340,000 ریال
306,000 ریال

رژیم های بین المللی حقوق بشر

ناشر: دانشگاه مازندران

100,000 ریال
90,000 ریال

سوفسطاییان و اندیشه های جدید

ناشر: دانشگاه یزد


1,520,000 ریال

سیاست و حکومت در اسکاندیناوی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

روانشناسی رابطه ایران و آمریکا

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1,050,000 ریال
945,000 ریال

تابعیت درحقوق ایران و بین الملل

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,220,000 ریال
1,098,000 ریال

عالیجناب برجام عبارت پردازی ناتمام

ناشر: نورعلم

850,000 ریال
765,000 ریال

گذاری تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا

ناشر: دانشگاه گیلان

790,000 ریال
711,000 ریال

شکوه و زوال سیاست در اندیشه ایرانشهری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

250,000 ریال
225,000 ریال

همگرایی ملی قوم بلوچ در بستر نهادسازی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

135,000 ریال
121,500 ریال

ارتش و سیاست در جهان عرب چالش های نظری

ناشر: نورعلم

380,000 ریال
342,000 ریال

اداره امورعمومی تطبیقی

ناشر: اندیشه های گوهربار

750,000 ریال
675,000 ریال