کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم سیاسی

سیاست خارجی هند

ناشر: دانشگاه گیلان

200٬000 ریال
180٬000 ریال

مشروع سازی قدرت

ناشر: دانشگاه یزد

69٬000 ریال
62٬100 ریال

جغرافیای خلیج فارس

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

چالش های جهانی شدن

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

360٬000 ریال
324٬000 ریال

حشرات و بیوتروریسم

ناشر: دانشگاه مراغه

80٬000 ریال
72٬000 ریال

سیره امام خمینی

ناشر: چاپ و نشرعروج

490٬000 ریال
441٬000 ریال

گفتمان و پذیرش دیگری

ناشر: دانشگاه اصفهان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

سیاست خارجی دولت موقت

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬570٬000 ریال
1٬413٬000 ریال

نظریه های جامعه ی مدنی

ناشر: دانشگاه رازی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

حقوق بازرگانی بین الملل

ناشر: دانشگاه ارومیه

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

فرهنگ واژگان علوم سیاسی

ناشر: گهواره کتابیران

900٬000 ریال
810٬000 ریال

سیاست و حکومت در اسکاندیناوی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

روانشناسی رابطه ایران و آمریکا

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

بازاندیشی اقتصاد سیاسی بین الملل

ناشر: دانشگاه خوارزمی

4٬000٬000 ریال
3٬600٬000 ریال

عالیجناب برجام عبارت پردازی ناتمام

ناشر: نورعلم

1٬350٬000 ریال
1٬215٬000 ریال

گذاری تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا

ناشر: دانشگاه گیلان

790٬000 ریال
711٬000 ریال

اقتصاد سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا

ناشر: دانشگاه خوارزمی

3٬100٬000 ریال
2٬790٬000 ریال

شکوه و زوال سیاست در اندیشه ایرانشهری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

همگرایی ملی قوم بلوچ در بستر نهادسازی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

135٬000 ریال
121٬500 ریال

نوسازی جهانی بازاندیشی در پروژه نوگرایی

ناشر: دانشگاه گیلان

200٬000 ریال
180٬000 ریال

علم، سیاست گذاری و آرمان علم غیرارزش بار

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

850٬000 ریال
765٬000 ریال

مدیریت بازاریابی سیاسی

ناشر: بهمن برنا

270٬000 ریال
243٬000 ریال

مقدمه ای برتروریسم سایبری و امنیت دیجیتال

ناشر: دانشگاه گیلان

160٬000 ریال
144٬000 ریال

عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی چیستی و چرایی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

830٬000 ریال
747٬000 ریال