کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای تاریخ

مطالعه تاریخ

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

75٬000 ریال
67٬500 ریال

سفرنامه قفقاز

ناشر: دانشگاه تبریز

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

حشرات و بیوتروریسم

ناشر: دانشگاه مراغه

80٬000 ریال
72٬000 ریال

مسائل عصر ایلخانان

ناشر: دانشگاه تبریز

650٬000 ریال
585٬000 ریال

تاریخ نگاری درکرمان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

گفتارهایی درتاریخ علم

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

خاطرات سعیدی فیروزآبادی

ناشر: دانشگاه یزد

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

سکه های ساسانی استان همدان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

790٬000 ریال
711٬000 ریال

افغانستان چهارراه جهان باستان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

سیرتاریخی انقلاب اسلامی ایران

ناشر: دانشگاه ارومیه

150٬000 ریال
135٬000 ریال

عصر ساسانی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

63٬000 ریال
56٬700 ریال

ماهیت فکری و سیاسی دولت صفویه

ناشر: دانشگاه ولی عصر

350٬000 ریال
315٬000 ریال

تاریخ تجارت فرش ایران عصرقاجار

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

790٬000 ریال
711٬000 ریال

هنریادمانی ایران در دوره اشکانی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬280٬000 ریال
1٬152٬000 ریال

تاریخ هخامنشی و اسناد و مدارک آن

ناشر: دانشگاه ارومیه

700٬000 ریال
630٬000 ریال

باستان شناسی ایران در دوره اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬870٬000 ریال
1٬683٬000 ریال

ابوتمام در ایران از خراسان تا آذربایجان

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

470٬000 ریال
423٬000 ریال

شیوه های تهییج و پایداری سپاهیان در صدر اسلام

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران از 1299تا1357

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

300٬000 ریال
270٬000 ریال

رویکردهای تاریخی به مساله انحطاط و عقب ماندگی ایران

ناشر: دانشگاه تبریز

400٬000 ریال
360٬000 ریال

فراز و فرود نهاد علوم انسانی در ایران

ناشر: دانشگاه اراک

350٬000 ریال
315٬000 ریال

از مکتب خانه تا دانشگاه شتاب دگرگونی های مردم اصفهان

ناشر: دانشگاه اصفهان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

آسیب شناسی، نقد و تحلیل تاریخ با تاکید بر تاریخ اسلام

ناشر: دانشگاه اراک

120٬000 ریال
108٬000 ریال

تاریخ انقلاب اسلامی ایران تحولات منطقه ای و بین المللی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

770٬000 ریال
693٬000 ریال