کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای تاریخ

مردم زمین

ناشر: دانشگاه مازندران

320,000 ریال
288,000 ریال

مطالعه تاریخ

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

75,000 ریال
67,500 ریال

سفرنامه قفقاز

ناشر: دانشگاه تبریز

1,250,000 ریال
1,125,000 ریال

دین در تاریخ تمدن

ناشر: آونداندیشه

250,000 ریال
225,000 ریال

حشرات و بیوتروریسم

ناشر: دانشگاه مراغه

80,000 ریال
72,000 ریال

مسائل عصر ایلخانان

ناشر: دانشگاه تبریز

130,000 ریال
117,000 ریال

تاریخ نگاری درکرمان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

260,000 ریال
234,000 ریال

گفتارهایی درتاریخ علم

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

ناشر: بهمن برنا

140,000 ریال
126,000 ریال

تحولات اروپا در عصر رنسانس

ناشر: دانشگاه تبریز

90,000 ریال
81,000 ریال

سکه های ساسانی استان همدان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

790,000 ریال
711,000 ریال

افغانستان چهارراه جهان باستان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

2,500,000 ریال
2,250,000 ریال

سیرتاریخی انقلاب اسلامی ایران

ناشر: دانشگاه ارومیه

150,000 ریال
135,000 ریال

عصر ساسانی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

63,000 ریال
56,700 ریال

ماهیت فکری و سیاسی دولت صفویه

ناشر: دانشگاه ولی عصر

350,000 ریال
315,000 ریال

تاریخ تجارت فرش ایران عصرقاجار

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

790,000 ریال
711,000 ریال

هنریادمانی ایران در دوره اشکانی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

730,000 ریال
657,000 ریال

تاریخ هخامنشی و اسناد و مدارک آن

ناشر: دانشگاه ارومیه

400,000 ریال
360,000 ریال

جهانگشای خاقان تاریخ شاه اسماعیل

ناشر: دانشگاه تبریز

600,000 ریال
540,000 ریال

باستان شناسی ایران در دوره اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,870,000 ریال
1,683,000 ریال

نگاهی اجمالی بر تاریخ ادیان و مذاهب

ناشر: نوروزی

600,000 ریال
540,000 ریال

کتابشناسی توصیفی سفرنامه های عصرقاجار

ناشر: دانشگاه تبریز

135,000 ریال
121,500 ریال

ابوتمام در ایران از خراسان تا آذربایجان

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

470,000 ریال
423,000 ریال

فلسفه تاریخ یا جستجو در مبانی علم تاریخ

ناشر: آماره

250,000 ریال
225,000 ریال