کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای باستان شناسی

ایران شرق بیدار

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

970٬000 ریال
873٬000 ریال

حفاظت بقایای معماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

سنگ نگاره های استان همدان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

580٬000 ریال
522٬000 ریال

سکه های ساسانی استان همدان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬270٬000 ریال
1٬143٬000 ریال

افغانستان چهارراه جهان باستان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

3٬120٬000 ریال
2٬808٬000 ریال

باستان شناسی ایران در دوره اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬870٬000 ریال
1٬683٬000 ریال

مقدمه ای برژئوفیزیک در باستان شناسی

ناشر: دانشگاه یزد

170٬000 ریال
153٬000 ریال

چرا غرب استیلا پیدا کرد - البته تا اینجای کار الگوهای تاریخ و آنچه برای آینده بر جای می ماند

ناشر: نورعلم

4٬900٬000 ریال
4٬410٬000 ریال

مردم زمین

ناشر: دانشگاه مازندران

320٬000 ریال
288٬000 ریال

خانه های قدیمی سنندج

ناشر: دانشگاه کردستان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

آموزه های مرمت ابنیه تاریخی

ناشر: فروزش

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

هنریادمانی ایران در دوره اشکانی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬280٬000 ریال
1٬152٬000 ریال

پژوهش های باستان شناسی ایران جلد5

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

90٬000 ریال
81٬000 ریال

نقشمایه های نویافته ی حوزه ی هلیل رود

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

250٬000 ریال
225٬000 ریال

جامعه در پیش از تاریخ خاستگاه فرهنگ بشری

ناشر: دانشگاه مازندران

286٬000 ریال
257٬400 ریال

درآمدی بر نشانه معناشناختی در باستان شناسی

ناشر: دانشگاه بیرجند

250٬000 ریال
225٬000 ریال

راهنمای حفاظت و نگهداری از صدف ها و اشیاء صدفی

ناشر: علمی آبزیان

33٬000 ریال
29٬700 ریال

متالوگرافی و ریزساختار در فلزات باستانی و تاریخی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

150٬000 ریال
135٬000 ریال

راهنمای زبانهای باستانی ایران جلد2: دستور و واژه نامه

ناشر: سمت


1٬820٬000 ریال

مجله نامه ی باستان شناسی 1 دوره اول پاییز و زمستان 1390

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

85٬000 ریال
76٬500 ریال

مجله نامه ی باستان شناسی 2 دوره دوم بهار و تابستان 1391

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

50٬000 ریال
45٬000 ریال

پژوهش های باستان شناسی ایران 4 دوره سوم بهار و تابستان 1392

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

90٬000 ریال
81٬000 ریال

علم مواد در باستان شناسی و باستان سنجی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

4٬200٬000 ریال
3٬780٬000 ریال

برهم کنش جوامع منطقه ای فارس وخلیج فارس دراواخرهزاره سوم و اوایل هزاره دوم قبل از میلاد: به استناد پژوهش های باستان شناختی

ناشر: دانشگاه شیراز

50٬000 ریال
45٬000 ریال