کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ادبیات

ترنم دل

ناشر: دانشگاه تبریز

80٬000 ریال
72٬000 ریال

آواشناسی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

150٬000 ریال
135٬000 ریال

ادبیات و مغز

ناشر: دانشگاه ولی عصر

500٬000 ریال
450٬000 ریال

عروض و قافیه

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

لیلی و مجنون

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

ترانه ی باران

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

290٬000 ریال
261٬000 ریال

سحر حلال نظامی

ناشر: دانشگاه قم

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مبانی واجشناسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

تذکره شمع انجمن

ناشر: دانشگاه یزد

400٬000 ریال
360٬000 ریال

آموزش زبان ارمنی

ناشر: دانشگاه اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

ترجمه متون سیاسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

650٬000 ریال
585٬000 ریال

دستور زبان فارسی

ناشر: ستوده

200٬000 ریال
180٬000 ریال

قافیه در شعرفارسی

ناشر: دانشگاه تبریز

65٬000 ریال
58٬500 ریال

قواعد و متون عربی

ناشر: دانشگاه یزد

280٬000 ریال
252٬000 ریال

الحوار الجامعی 1و2

ناشر: دانشگاه ولی عصر

120٬000 ریال
108٬000 ریال

دیوان سحاب نی ریزی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

950٬000 ریال
855٬000 ریال

اسطوره در شعر معاصر

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

800٬000 ریال
720٬000 ریال

شیوه نامه ویراستاری

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

300٬000 ریال
270٬000 ریال

شرح حدیقه سنائی جلد1

ناشر: دانشگاه قم

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مهارت های ارائه مطلب

ناشر: دانشگاه اصفهان

70٬000 ریال
63٬000 ریال

آموزش دانش معانی جلد1

ناشر: دانشگاه رازی

90٬000 ریال
81٬000 ریال

آموزش دانش معانی جلد2

ناشر: دانشگاه رازی

90٬000 ریال
81٬000 ریال

اصول درک مطلب انگلیسی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

ترجمه مکاتبات و اسناد

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

170٬000 ریال
153٬000 ریال