کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ادبیات

ترنم دل

ناشر: دانشگاه تبریز

80,000 ریال
72,000 ریال

عـــروض

ناشر: دانشگاه گیلان

40,000 ریال
36,000 ریال

آواشناسی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

150,000 ریال
135,000 ریال

گویش کروش

ناشر: آونداندیشه

20,000 ریال
18,000 ریال

ادبیات و مغز

ناشر: دانشگاه ولی عصر

200,000 ریال
180,000 ریال

عروض و قافیه

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

لیلی و مجنون

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

250,000 ریال
225,000 ریال

ترانه ی باران

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

49,000 ریال
44,100 ریال

سیر زبانشناسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

330,000 ریال
297,000 ریال

سحر حلال نظامی

ناشر: دانشگاه قم

300,000 ریال
270,000 ریال

مبانی واجشناسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

انگلیسی کاربردی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700,000 ریال
630,000 ریال

تذکره شمع انجمن

ناشر: دانشگاه یزد

400,000 ریال
360,000 ریال

ساخت آوایی زبان

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

66,000 ریال
59,400 ریال

دستور زبان فارسی

ناشر: ستوده

200,000 ریال
180,000 ریال

قافیه در شعرفارسی

ناشر: دانشگاه تبریز

65,000 ریال
58,500 ریال

قواعد و متون عربی

ناشر: دانشگاه یزد

280,000 ریال
252,000 ریال

گزیده ی سخن پارسی

ناشر: گوزن

175,000 ریال
157,500 ریال

آلبر کامو در ایران

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550,000 ریال
495,000 ریال

الحوار الجامعی 1و2

ناشر: دانشگاه ولی عصر

120,000 ریال
108,000 ریال

دیوان سحاب نی ریزی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

950,000 ریال
855,000 ریال

شیوه نامه ویراستاری

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

150,000 ریال
135,000 ریال

شرح حدیقه سنائی جلد1

ناشر: دانشگاه قم

900,000 ریال
810,000 ریال

فرهنگ فارسی - آلمانی

ناشر: دنیای نو

149,000 ریال
134,100 ریال