کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای حقوق

تعدد جرم

ناشر: دانشگاه مازندران

100٬000 ریال
90٬000 ریال

قواعد فقه مدنی

ناشر: دانشگاه تبریز

850٬000 ریال
765٬000 ریال

درآمدی بردانش حقوق

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

290٬000 ریال
261٬000 ریال

تاسیس و جانشینی دولت ها

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

حقوق بازرگانی بین الملل

ناشر: دانشگاه ارومیه

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

طلب ممتاز در حقوق ایران

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬280٬000 ریال
1٬152٬000 ریال

فرهنگ حقوقی نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه قم

160٬000 ریال
144٬000 ریال

احکام عمومی فسخ عقود لازم

ناشر: دانشگاه تبریز

150٬000 ریال
135٬000 ریال

حقوق و رویه سازمان ملل متحد

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

4٬620٬000 ریال
4٬158٬000 ریال

رشد و احکام آن در فقه اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مقدمه ای بر حقوق مالکیت فکری

ناشر: دانشگاه مازندران

820٬000 ریال
738٬000 ریال

تاثیر شبهه در نظام قضایی اسلام

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

280٬000 ریال
252٬000 ریال

ادله اثبات دعوی

ناشر: دانشگاه گیلان

90٬000 ریال
81٬000 ریال

درآمدی بر نظام دادرسی مدنی آمریکا

ناشر: دانشگاه مراغه

800٬000 ریال
720٬000 ریال

حقوق جزای عمومی

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

درآمدی بر مبانی معرفت شناختی اثبات دعوا

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

230٬000 ریال
207٬000 ریال

زبان تخصصی

ناشر: دانشگاه ارومیه

600٬000 ریال
540٬000 ریال

حقوق بین الملل نفت وگاز و امنیت ملی ایران

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع

ناشر: دانشگاه تبریز

60٬000 ریال
54٬000 ریال

فقه جزایی مبانی تکمله المنهاج حدود و تعزیرات

ناشر: دانشگاه اصفهان

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

تعلیم اللغه العربیه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

170٬000 ریال
153٬000 ریال

حقوق اساسی و ساختارحاکمیت در جمهوری اسلامی ایران

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

780٬000 ریال
702٬000 ریال

عقود معین

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

اصول حکمرانی مطلوب: حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی

ناشر: دانشگاه قم

600٬000 ریال
540٬000 ریال