کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی برق

آردوینو

ناشر: علمیران

350,000 ریال
315,000 ریال

الکترونیک

ناشر: مرکزنشردانشگاهی

139,000 ریال
125,100 ریال

تکنیک پالس

ناشر: فرهنگی انتشاراتی حامی

65,000 ریال
58,500 ریال

کویل متغیر

ناشر: دانشگاه شیراز

6,900 ریال
6,210 ریال

الکترونیک 3

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

480,000 ریال
432,000 ریال

دی الکتریکها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

45,000 ریال
40,500 ریال

مهندسی کنترل

ناشر: خراسان

200,000 ریال
180,000 ریال

شناسائی سیستم

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

330,000 ریال
297,000 ریال

یادگیری ماشین

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400,000 ریال
360,000 ریال

الکترونیک قدرت

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

450,000 ریال
405,000 ریال

الکترونیک لیزر

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

الکترونیک نوری

ناشر: دانشگاه رازی

740,000 ریال
666,000 ریال

دیود پیوندی PN

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

150,000 ریال
135,000 ریال

مهندسی روشنایی

ناشر: دانشجو


1,000,000 ریال

یادگیری تقویتی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

ریاضیات کاربردی

ناشر: دانشگاه شیراز

20,000 ریال
18,000 ریال

آردوینو برای همه

ناشر: آشینا

500,000 ریال
450,000 ریال

پردازش تصویررقمی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200,000 ریال
180,000 ریال

مبانی مهندسی برق

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

200,000 ریال
180,000 ریال

طراحی الگوریتم ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

290,000 ریال
261,000 ریال

معادلات دیفرانسیل

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

210,000 ریال
189,000 ریال

مهندسی کنترل مدرن

ناشر: نوپردازان

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال

آشنایی با اصول SDH

ناشر: ارکان دانش

300,000 ریال
270,000 ریال

عایق ها و فشار قوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال