کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی برق

شناسائی سیستم

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

330٬000 ریال
297٬000 ریال

الکترونیک قدرت

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

الکترونیک نوری

ناشر: دانشگاه رازی

740٬000 ریال
666٬000 ریال

مهندسی روشنایی

ناشر: دانشجو

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

مبانی مهندسی برق

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬910٬000 ریال
1٬719٬000 ریال

مدارهای مخابراتی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

طراحی الگوریتم ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

معادلات دیفرانسیل

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

210٬000 ریال
189٬000 ریال

مهندسی کنترل مدرن

ناشر: نوپردازان

5٬200٬000 ریال
4٬680٬000 ریال

عایق ها و فشار قوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

SIGNALS AND SYSTEMS

ناشر: نوپردازان

6٬300٬000 ریال
5٬670٬000 ریال

اصول شبکه های بی سیم

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

اندازه گیری الکتریکی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

ایمنی در تاسیسات برق

ناشر: ارکان دانش

750٬000 ریال
675٬000 ریال

سیگنال ها و سیستم ها

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

730٬000 ریال
657٬000 ریال

فیزیک مدرن در مهندسی

ناشر: نوپردازان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

کنترل و دینامیک ربات

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

300٬000 ریال
270٬000 ریال

POWERPLANT TECHNOLOGY

ناشر: نوپردازان

4٬600٬000 ریال
4٬140٬000 ریال

شبیه سازی شبکه در NS2

ناشر: دانشگاه اصفهان

160٬000 ریال
144٬000 ریال

فیزیک افزاره های نوری

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

مبانی شبکه های بی سیم

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬180٬000 ریال
1٬062٬000 ریال

سیستمهای کنترل دیجیتال

ناشر: دانشگاه شیراز

900٬000 ریال
810٬000 ریال

ماشین های جریان متناوب

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

مدارهای الکترونیک قدرت

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال