کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی برق

شناسائی سیستم

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

330٬000 ریال
297٬000 ریال

کنترل پیش بین

ناشر: دانشگاه قم

800٬000 ریال
720٬000 ریال

الکترونیک قدرت

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

450٬000 ریال
405٬000 ریال

الکترونیک نوری

ناشر: دانشگاه رازی

740٬000 ریال
666٬000 ریال

مهندسی روشنایی

ناشر: دانشجو

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

یادگیری تقویتی

ناشر: دانشگاه یزد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

مبانی لیزر جلد2

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1٬150٬000 ریال
1٬035٬000 ریال

آردوینو برای همه

ناشر: اطهران

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

مدارهای مخابراتی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

طراحی الگوریتم ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

290٬000 ریال
261٬000 ریال

معادلات دیفرانسیل

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

210٬000 ریال
189٬000 ریال

مهندسی کنترل مدرن

ناشر: نوپردازان

3٬750٬000 ریال
3٬375٬000 ریال

آشنایی با اصول SDH

ناشر: ارکان دانش

300٬000 ریال
270٬000 ریال

عایق ها و فشار قوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مدارهای الکتریکی 3

ناشر: آونداندیشه

50٬000 ریال
45٬000 ریال

مبانی پیل های سوختی

ناشر: دانشگاه بیرجند

220٬000 ریال
198٬000 ریال

مقدمه ای بر فوتونیک

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اصول شبکه های بی سیم

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

ایمنی در تاسیسات برق

ناشر: ارکان دانش

750٬000 ریال
675٬000 ریال

سیگنال ها و سیستم ها

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

730٬000 ریال
657٬000 ریال

فیزیک مدرن در مهندسی

ناشر: نوپردازان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

کنترل و دینامیک ربات

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مدل سازی وکنترل ربات

ناشر: دانشگاه یزد

230٬000 ریال
207٬000 ریال

مدلسازی و کنترل ربات

ناشر: آشینا

2٬450٬000 ریال
2٬205٬000 ریال