کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای تربيت-بدني

طب ورزش

170,000 ریال
153,000 ریال

رشد حرکتی

420,000 ریال
378,000 ریال

فوتبال 1و2

50,000 ریال
45,000 ریال

ورزش در آب

350,000 ریال
315,000 ریال

تغذیه و ورزش

230,000 ریال
207,000 ریال

ورزش معلولین

24,000 ریال
21,600 ریال

بیوشیمی ورزشی

570,000 ریال
513,000 ریال

طب ورزشی جلد2

80,000 ریال
72,000 ریال

آموزش بدمینتون

350,000 ریال
315,000 ریال

شطرنج برای همه

38,000 ریال
34,200 ریال

اصول کنترل حرکت

240,000 ریال
216,000 ریال

تغذیه ورزشکاران

120,000 ریال
108,000 ریال

تقویت بخش مرکزی

300,000 ریال
270,000 ریال

رشد حرکتی انسان

1,000,000 ریال
900,000 ریال

روان شناسی ورزش

160,000 ریال
144,000 ریال

روانشناسی ورزشی

80,000 ریال
72,000 ریال

ریکاوری در ورزش

120,000 ریال
108,000 ریال

فیزیولوژی تمرین

85,000 ریال
76,500 ریال

ایمونولوژی و ورزش

470,000 ریال
423,000 ریال

ضایعات فیزیکی بدن

200,000 ریال
180,000 ریال

آموزش تنیس روی میز

140,000 ریال
126,000 ریال

تغذیه در ورزشکاران

500,000 ریال
450,000 ریال

ژیمناستیک با وسیله

80,000 ریال
72,000 ریال

کفش، سلامتی و ورزش

30,000 ریال
27,000 ریال