کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای تربیت بدنی

طب ورزش

ناشر: دانشگاه یزد

170٬000 ریال
153٬000 ریال

رشد حرکتی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬850٬000 ریال
1٬665٬000 ریال

حرکت شناسی

ناشر: دانشگاه خوارزمی

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

رشد جسمانی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

تغذیه ورزشی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3٬940٬000 ریال
3٬546٬000 ریال

ماساژ درمانی

ناشر: آییژ

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

ورزش معلولین

ناشر: دانشگاه رازی

24٬000 ریال
21٬600 ریال

بیوشیمی ورزشی

ناشر: دانشگاه اصفهان

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

طب ورزشی جلد2

ناشر: دانشگاه گیلان

80٬000 ریال
72٬000 ریال

آموزش بدمینتون

ناشر: دانشگاه قم

350٬000 ریال
315٬000 ریال

روانشناسی ورزش

ناشر: دانشگاه تبریز

360٬000 ریال
324٬000 ریال

روانشناسی ورزش

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

اصول کنترل حرکت

ناشر: دانشگاه تبریز

240٬000 ریال
216٬000 ریال

تغذیه ورزشکاران

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

120٬000 ریال
108٬000 ریال

تقویت بخش مرکزی

ناشر: دانشگاه اصفهان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

تمرینات عملکردی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

رشد حرکتی انسان

ناشر: آییژ

3٬100٬000 ریال
2٬790٬000 ریال

روان شناسی ورزش

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

160٬000 ریال
144٬000 ریال

روانشناسی ورزشی

ناشر: دانشگاه گلستان

80٬000 ریال
72٬000 ریال

ریکاوری در ورزش

ناشر: دانشگاه تبریز

370٬000 ریال
333٬000 ریال

فیزیولوژی تمرین

ناشر: دانشگاه خوارزمی

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

ایمونولوژی و ورزش

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

ضایعات فیزیکی بدن

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

آموزش تنیس روی میز

ناشر: دانشگاه اراک

140٬000 ریال
126٬000 ریال