کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای تربیت بدنی

طب ورزش

ناشر: دانشگاه یزد

170,000 ریال
153,000 ریال

رشد حرکتی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

790,000 ریال
711,000 ریال

فوتبال 1و2

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

50,000 ریال
45,000 ریال

ورزش در آب

ناشر: دانشگاه بیرجند

350,000 ریال
315,000 ریال

تغذیه و ورزش

ناشر: دانشگاه اصفهان

230,000 ریال
207,000 ریال

ورزش معلولین

ناشر: دانشگاه رازی

24,000 ریال
21,600 ریال

طب ورزشی جلد2

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال

آموزش بدمینتون

ناشر: دانشگاه قم

350,000 ریال
315,000 ریال

تغذیه و فوتبال

ناشر: دانشگاه مازندران

55,000 ریال
49,500 ریال

روانشناسی ورزش

ناشر: دانشگاه تبریز

110,000 ریال
99,000 ریال

شطرنج برای همه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

320,000 ریال
288,000 ریال

اصول کنترل حرکت

ناشر: دانشگاه تبریز

240,000 ریال
216,000 ریال

تغذیه ورزشکاران

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

120,000 ریال
108,000 ریال

تقویت بخش مرکزی

ناشر: دانشگاه اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

رشد حرکتی انسان

ناشر: آییژ

2,100,000 ریال
1,890,000 ریال

روان شناسی ورزش

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

160,000 ریال
144,000 ریال

روانشناسی ورزشی

ناشر: دانشگاه گلستان

80,000 ریال
72,000 ریال

ریکاوری در ورزش

ناشر: دانشگاه تبریز

120,000 ریال
108,000 ریال

ایمونولوژی و ورزش

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

470,000 ریال
423,000 ریال

ضایعات فیزیکی بدن

ناشر: آییژ

480,000 ریال
432,000 ریال

کارآفرینی در ورزش

ناشر: حتمی

1,290,000 ریال
1,161,000 ریال

آموزش تنیس روی میز

ناشر: دانشگاه اراک

140,000 ریال
126,000 ریال

تغذیه در ورزشکاران

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

ژیمناستیک با وسیله

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال