کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای هنر و معماری

منظرشهری

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

حقوق معماری

ناشر: دانشگاه رازی

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مکان پایدار

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

150٬000 ریال
135٬000 ریال

آناتومی تجسمی

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

اجزاء ساختمان

ناشر: دانشگاه یزد

430٬000 ریال
387٬000 ریال

فرهنگ شهرسازی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

طراحی با طبیعت

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

850٬000 ریال
765٬000 ریال

Arc Gis پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

170٬000 ریال
153٬000 ریال

پوسته های هوشمند

ناشر: دانشگاه مازندران

920٬000 ریال
828٬000 ریال

هنرهای نوین ساخت

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

اقتصاد صنایع دستی

ناشر: نورعلم

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

زبان تخصصی معماری

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

280٬000 ریال
252٬000 ریال

معماری مرحله تحول

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

راهنمای رشد هوشمند

ناشر: دانشگاه گیلان

150٬000 ریال
135٬000 ریال

شه به نگی کوردستان

ناشر: دانشگاه کردستان

3٬800٬000 ریال
3٬420٬000 ریال

فرهنگ واژگان پوشاک

ناشر: نوپردازان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

حفاظت بقایای معماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

نقشه برداری کاردانی

ناشر: نوپردازان

900٬000 ریال
810٬000 ریال

هنر در دنیای کودکان

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

75٬000 ریال
67٬500 ریال

آرامش در خانه ایرانی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

طراحی سازه در معماری

ناشر: نوپردازان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

معماری طبیعی خورشیدی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

360٬000 ریال
324٬000 ریال

معماری مدارس پایدار

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

660٬000 ریال
594٬000 ریال

مقدمه ای برهنراسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

500٬000 ریال
450٬000 ریال