کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای دروس عمومی دانشگاهی

کیمیای هستی

ناشر: دانشگاه قم

800٬000 ریال
720٬000 ریال

تربیت بدنی عمومی

ناشر: دانشگاه جیرفت

140٬000 ریال
126٬000 ریال

تربیت بدنی عمومی

ناشر: دانشگاه قم

200٬000 ریال
180٬000 ریال

زبان عمومی کد1807

ناشر: سمت

1٬320٬000 ریال
1٬188٬000 ریال

معارفی از قرآن کریم

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

جمعیت و تنظیم خانواده

ناشر: آییژ

70٬000 ریال
63٬000 ریال

کلیات تربیت بدنی عمومی

ناشر: دانشگاه گلستان

100٬000 ریال
90٬000 ریال

درسنامه اندیشه اسلامی 1

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

410٬000 ریال
369٬000 ریال

درسنامه اندیشه اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

470٬000 ریال
423٬000 ریال

تربیت عقلانی در نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه یزد

74٬500 ریال
67٬050 ریال

درسنامه بینش و دانش خانواده

ناشر: دانشگاه شاهد

582٬000 ریال
523٬800 ریال

مبانی جمعیت و تنظیم خانواده

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

سیرتاریخی انقلاب اسلامی ایران

ناشر: دانشگاه ارومیه

150٬000 ریال
135٬000 ریال

جاودانگی و پویایی شریعت اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

راهنمای عملی پژوهش و نگارش علمی

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

درآمدی برتفسیرموضوعی نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه مازندران

40٬000 ریال
36٬000 ریال

کلک خیال انگیز گزیده ی ادبیات فارسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

900٬000 ریال
810٬000 ریال

جستاری معناشناختی در واژگان عقیدتی نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه اصفهان

330٬000 ریال
297٬000 ریال

درآمدی بر نظام مفهوم سازی استعاری در نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

900٬000 ریال
810٬000 ریال

راهنمای کامل انگلیسی عمومی برای دانشجویان دانشگاه ها

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

راهنمای کامل انگلیسی عمومی برای دانشجویان دانشگاه ها

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

ENGLISH FOR UNIVERSITY STUDENTS AN ORIENTATION COURSE

ناشر: پاریاب

45٬000 ریال
40٬500 ریال

CASSELL S LATIN DICTIONARY LATIN-ENGLISH ENGLISH-LATIN

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

روش های تحقیق

ناشر: توسعه علوم

60٬000 ریال
54٬000 ریال