کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی کامپیوتر

بهینگی شبکه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

650٬000 ریال
585٬000 ریال

TURBO PASCAL

ناشر: نوپردازان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

اطلس گراف ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

410٬000 ریال
369٬000 ریال

ترجمه ماشینی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

هوش محاسباتی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

شبکه های عصبی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

DIGITAL DESIGN

ناشر: نوپردازان

5٬100٬000 ریال
4٬590٬000 ریال

انتقال داده ها

ناشر: نوپردازان

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

بهینه سازی خطی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

ریاضیات تصادفی

ناشر: دانشگاه خوارزمی

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

سیستم های عامل

ناشر: نوپردازان

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

شرح فرترن 90/95

ناشر: مرسل

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

برنامه نویسی ++C

ناشر: نوپردازان

2٬850٬000 ریال
2٬565٬000 ریال

مبانی آنالیز عددی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

450٬000 ریال
405٬000 ریال

مهندسی کنترل مدرن

ناشر: نوپردازان

5٬200٬000 ریال
4٬680٬000 ریال

C++ HOW TO PROGRAM

ناشر: نوپردازان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

SIGNALS AND SYSTEMS

ناشر: نوپردازان

6٬300٬000 ریال
5٬670٬000 ریال

اخلاق فناوری اطلاعات

ناشر: دانشگاه قم

250٬000 ریال
225٬000 ریال

اشاعه گزینشی اطلاعات

ناشر: دانشگاه قم

500٬000 ریال
450٬000 ریال

اصول شبکه های بی سیم

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

اصول محاسبات ماتریسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬540٬000 ریال
1٬386٬000 ریال

فرهنگ تخصصی کامپیوتر

ناشر: نوپردازان

580٬000 ریال
522٬000 ریال

کتاب درسی نظریه گراف

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

110٬000 ریال
99٬000 ریال

کنترل و دینامیک ربات

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

300٬000 ریال
270٬000 ریال