کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی کامپیوتر

بهینگی شبکه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

TURBO PASCAL

ناشر: نوپردازان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

اطلس گراف ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

410٬000 ریال
369٬000 ریال

ترجمه ماشینی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

جبر خطی عددی

ناشر: دانشگاه رازی

400٬000 ریال
360٬000 ریال

شبکه های عصبی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

70٬000 ریال
63٬000 ریال

کاربردهای ICT

ناشر: چرتکه

82٬000 ریال
73٬800 ریال

DIGITAL DESIGN

ناشر: نوپردازان

900٬000 ریال
810٬000 ریال

بهینه سازی خطی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

450٬000 ریال
405٬000 ریال

سیستم های عامل

ناشر: نوپردازان

330٬000 ریال
297٬000 ریال

یادگیری تقویتی

ناشر: دانشگاه یزد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

خدمات الکترونیک

ناشر: آها

70٬000 ریال
63٬000 ریال

برنامه نویسی ++C

ناشر: نوپردازان

2٬850٬000 ریال
2٬565٬000 ریال

تجارت الکترونیکی

ناشر: دانشگاه تبریز

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مبانی آنالیز عددی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

150٬000 ریال
135٬000 ریال

مهندسی کنترل مدرن

ناشر: نوپردازان

3٬750٬000 ریال
3٬375٬000 ریال

C++ HOW TO PROGRAM

ناشر: نوپردازان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

چندرسانه ای دیجیتال

ناشر: آتی نگر

750٬000 ریال
675٬000 ریال

اخلاق فناوری اطلاعات

ناشر: دانشگاه قم

250٬000 ریال
225٬000 ریال

اشاعه گزینشی اطلاعات

ناشر: دانشگاه قم

500٬000 ریال
450٬000 ریال

اصول شبکه های بی سیم

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

اصول محاسبات ماتریسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬030٬000 ریال
927٬000 ریال

فرهنگ تخصصی کامپیوتر

ناشر: نوپردازان

580٬000 ریال
522٬000 ریال

کتاب درسی نظریه گراف

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

110٬000 ریال
99٬000 ریال