کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی کامپیوتر

COMBUSTION

ناشر: نوپردازان

600,000 ریال
540,000 ریال

بهینگی شبکه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

125,000 ریال
112,500 ریال

TURBO PASCAL

ناشر: نوپردازان

400,000 ریال
360,000 ریال

اطلس گراف ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

410,000 ریال
369,000 ریال

کاربردهای ICT

ناشر: چرتکه

82,000 ریال
73,800 ریال

یادگیری ماشین

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400,000 ریال
360,000 ریال

DIGITAL DESIGN

ناشر: نوپردازان

150,000 ریال
135,000 ریال

بهینه سازی خطی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

450,000 ریال
405,000 ریال

سیستم های عامل

ناشر: نوپردازان

330,000 ریال
297,000 ریال

یادگیری تقویتی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

تجارت الکترونیک

ناشر: علوم رایانه

90,000 ریال
81,000 ریال

خدمات الکترونیک

ناشر: آها

70,000 ریال
63,000 ریال

شرح فرترن 90/95

ناشر: مرسل

98,000 ریال
88,200 ریال

تجارت الکترونیکی

ناشر: دانشگاه تبریز

235,000 ریال
211,500 ریال

ساختمانهای گسسته

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500,000 ریال
450,000 ریال

مهندسی نرم افزار

ناشر: جلوه

90,000 ریال
81,000 ریال

الکترونیک دیجیتال

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

120,000 ریال
108,000 ریال

ساختمان های گسسته

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500,000 ریال
450,000 ریال

مبانی آنالیز عددی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

150,000 ریال
135,000 ریال

مهندسی کنترل مدرن

ناشر: نوپردازان

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال

C++ HOW TO PROGRAM

ناشر: نوپردازان

400,000 ریال
360,000 ریال

SIGNALS AND SYSTEMS

ناشر: نوپردازان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

چندرسانه ای دیجیتال

ناشر: آتی نگر

170,000 ریال
153,000 ریال

مکانیزم ها و رباتیک

ناشر: ماندگار

550,000 ریال
495,000 ریال