کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی کامپیوتر

بهینگی شبکه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420,000 ریال
378,000 ریال

TURBO PASCAL

ناشر: نوپردازان

400,000 ریال
360,000 ریال

اطلس گراف ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

410,000 ریال
369,000 ریال

جبر خطی عددی

ناشر: دانشگاه رازی

400,000 ریال
360,000 ریال

شبکه های عصبی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

70,000 ریال
63,000 ریال

کاربردهای ICT

ناشر: چرتکه

82,000 ریال
73,800 ریال

DIGITAL DESIGN

ناشر: نوپردازان

900,000 ریال
810,000 ریال

بهینه سازی خطی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

450,000 ریال
405,000 ریال

سیستم های عامل

ناشر: نوپردازان

330,000 ریال
297,000 ریال

یادگیری تقویتی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

خدمات الکترونیک

ناشر: آها

70,000 ریال
63,000 ریال

شرح فرترن 90/95

ناشر: مرسل

98,000 ریال
88,200 ریال

تجارت الکترونیکی

ناشر: دانشگاه تبریز

235,000 ریال
211,500 ریال

ساختمان های گسسته

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500,000 ریال
450,000 ریال

مبانی آنالیز عددی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

150,000 ریال
135,000 ریال

مهندسی کنترل مدرن

ناشر: نوپردازان

2,800,000 ریال
2,520,000 ریال

C++ HOW TO PROGRAM

ناشر: نوپردازان

400,000 ریال
360,000 ریال

چندرسانه ای دیجیتال

ناشر: آتی نگر

750,000 ریال
675,000 ریال

مکانیزم ها و رباتیک

ناشر: ماندگار

550,000 ریال
495,000 ریال

اخلاق فناوری اطلاعات

ناشر: دانشگاه قم

250,000 ریال
225,000 ریال

اشاعه گزینشی اطلاعات

ناشر: دانشگاه قم

500,000 ریال
450,000 ریال

اصول شبکه های بی سیم

ناشر: نوپردازان

1,000,000 ریال
900,000 ریال

اصول محاسبات ماتریسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,030,000 ریال
927,000 ریال

شبکه های عصبی مصنوعی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,320,000 ریال
1,188,000 ریال