کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک کشاورزی و منابع طبیعی

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

185,000 ریال
166,500 ریال

مخاطرات طبیعی

ناشر: دانشگاه یزد

120,000 ریال
108,000 ریال

مبانی شیمی آلی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

540,000 ریال
486,000 ریال

آب و هواشناسی دینامیک

ناشر: دانشگاه یزد

135,000 ریال
121,500 ریال

اصول بوم شناسی کشاورزی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

56,000 ریال
50,400 ریال

خاک شناسی عمومی متعارف

ناشر: نورعلم

350,000 ریال
315,000 ریال

فراوری گیاهان علوفه ای

ناشر: دانشگاه شیراز

300,000 ریال
270,000 ریال

طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

55,000 ریال
49,500 ریال

مقدمه ای برتحلیل رگرسیون کاربردی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

520,000 ریال
468,000 ریال

واژه نامه علوم زیستی دوره 2 جلدی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

300,000 ریال
270,000 ریال

اثرتغییراقلیم بربوم نظام های کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

62,000 ریال
55,800 ریال

گیاه شناسی 1جلبک ها، قارچ ها، گلسنگ ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

120,000 ریال
108,000 ریال

مقدمه ای بر هواشناسی همدیدی و ماهواره ای

ناشر: آرین زمین

300,000 ریال
270,000 ریال

طرح وتفسیرآزمایش های آماری با مثال های کشاورزی

ناشر: سناباد

78,000 ریال
70,200 ریال

ارزیابی اراضی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

620,000 ریال
558,000 ریال

مبانی شیمی آلی برای دانشجویان زیست شناسی و علوم کشاورزی

ناشر: دانشگاه گیلان

50,000 ریال
45,000 ریال

خاک شناسی عمومی

ناشر: حق شناس

130,000 ریال
117,000 ریال

سیستماتیک گیاهی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

46,000 ریال
41,400 ریال

فیزیک مکانیک عمومی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

90,000 ریال
81,000 ریال

روش های نمونه برداری رستنیها

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

55,000 ریال
49,500 ریال

تشریح و ریخت شناسی کاربردی درگیاهان

ناشر: مهرالنبی

22,000 ریال
19,800 ریال

زمین شناسی و اقلیم شناسی زیست محیطی

ناشر: نارمک

37,500 ریال
33,750 ریال

طرح های آزمایشی درتحقیقات کشاورزی 1

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

55,000 ریال
49,500 ریال

همزیستی: مقدمه ای برهمبستگی های زیستی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

150,000 ریال
135,000 ریال