کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک کشاورزی و منابع طبیعی

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مبانی شیمی آلی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

540٬000 ریال
486٬000 ریال

آب و هواشناسی دینامیک

ناشر: دانشگاه یزد

135٬000 ریال
121٬500 ریال

اصول بوم شناسی کشاورزی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

560٬000 ریال
504٬000 ریال

فراوری گیاهان علوفه ای

ناشر: دانشگاه شیراز

300٬000 ریال
270٬000 ریال

طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مقدمه ای برتحلیل رگرسیون کاربردی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

520٬000 ریال
468٬000 ریال

واژه نامه علوم زیستی دوره 2 جلدی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

3٬010٬000 ریال
2٬709٬000 ریال

گیاه شناسی 1جلبک ها، قارچ ها، گلسنگ ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

درسنامه فیزیک عمومی برای رشته های کشاورزی

ناشر: دانشگاه گیلان

11٬800 ریال
10٬620 ریال

ارزیابی اراضی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

620٬000 ریال
558٬000 ریال

مخاطرات طبیعی

ناشر: دانشگاه یزد

120٬000 ریال
108٬000 ریال

خاک شناسی عمومی

ناشر: حق شناس

130٬000 ریال
117٬000 ریال

سیستماتیک گیاهی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

46٬000 ریال
41٬400 ریال

فیزیک مکانیک عمومی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

90٬000 ریال
81٬000 ریال

خاک شناسی عمومی متعارف

ناشر: نورعلم

350٬000 ریال
315٬000 ریال

روش های نمونه برداری رستنیها

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

55٬000 ریال
49٬500 ریال

تشریح و ریخت شناسی کاربردی درگیاهان

ناشر: مهرالنبی

22٬000 ریال
19٬800 ریال

زمین شناسی و اقلیم شناسی زیست محیطی

ناشر: نارمک

37٬500 ریال
33٬750 ریال

طرح های آزمایشی درتحقیقات کشاورزی 1

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

55٬000 ریال
49٬500 ریال

اثرتغییراقلیم بربوم نظام های کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

62٬000 ریال
55٬800 ریال

همزیستی: مقدمه ای برهمبستگی های زیستی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

150٬000 ریال
135٬000 ریال

روش های ارزیابی فرسایش ژنتیکی و آلودگی ژنتیکی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

80٬000 ریال
72٬000 ریال

طرح وتفسیرآزمایش های آماری با مثال های کشاورزی

ناشر: سناباد

78٬000 ریال
70٬200 ریال