کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک کشاورزی و منابع طبیعی

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

185,000 ریال
166,500 ریال

مبانی شیمی آلی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

190,000 ریال
171,000 ریال

خاک شناسی عمومی

ناشر: حق شناس

130,000 ریال
117,000 ریال

سیستماتیک گیاهی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

46,000 ریال
41,400 ریال

فیزیک مکانیک عمومی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

90,000 ریال
81,000 ریال

آب و هواشناسی دینامیک

ناشر: دانشگاه یزد

135,000 ریال
121,500 ریال

اصول بوم شناسی کشاورزی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

56,000 ریال
50,400 ریال

خاک شناسی عمومی متعارف

ناشر: نورعلم

350,000 ریال
315,000 ریال

فراوری گیاهان علوفه ای

ناشر: دانشگاه شیراز

65,000 ریال
58,500 ریال

روش های نمونه برداری رستنیها

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

55,000 ریال
49,500 ریال

طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

55,000 ریال
49,500 ریال

مقدمه ای برتحلیل رگرسیون کاربردی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

105,000 ریال
94,500 ریال

واژه نامه علوم زیستی دوره 2 جلدی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

300,000 ریال
270,000 ریال

زمین شناسی و اقلیم شناسی زیست محیطی

ناشر: نارمک

37,500 ریال
33,750 ریال

طرح های آزمایشی درتحقیقات کشاورزی 1

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

55,000 ریال
49,500 ریال

گیاه شناسی 1جلبک ها، قارچ ها، گلسنگ ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

120,000 ریال
108,000 ریال

روش های ارزیابی فرسایش ژنتیکی و آلودگی ژنتیکی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

80,000 ریال
72,000 ریال

طرح وتفسیرآزمایش های آماری با مثال های کشاورزی

ناشر: سناباد

78,000 ریال
70,200 ریال

گیاه شناسی 2 خزه ها، نهانزادان آوندی، بازدانگان

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

135,000 ریال
121,500 ریال

ارزیابی اراضی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

158,000 ریال
142,200 ریال

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

165,000 ریال
148,500 ریال

همزیستی جلد2 گلسنگ ها پوسته ای ،برگی، بوته ای، فلسفی

ناشر: دانشگاه اصفهان

20,000 ریال
18,000 ریال

AN INTRODUCTION TO SYNOPTIC AND SATELLITE METEOROLOGY

ناشر: آرین زمین

300,000 ریال
270,000 ریال

مبانی شیمی آلی برای دانشجویان زیست شناسی و علوم کشاورزی

ناشر: دانشگاه گیلان

50,000 ریال
45,000 ریال