کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای دامپروری

پرورش غاز

ناشر: پریور

400,000 ریال
360,000 ریال

تغذیه دام

ناشر: عمیدی

2,700,000 ریال
2,430,000 ریال

تغذیه طیور

ناشر: ارکان دانش

1,000,000 ریال
900,000 ریال

رشد دام ها

ناشر: حق شناس

420,000 ریال
378,000 ریال

اقتصاد مرتع

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

19,000 ریال
17,100 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: دانشگاه ارومیه

500,000 ریال
450,000 ریال

مواد سیلویی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

230,000 ریال
207,000 ریال

تغذیه گوسفند

ناشر: آییژ

880,000 ریال
792,000 ریال

تغذیه گوسفند

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1,100,000 ریال
990,000 ریال

علم تغذیه دام

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

اصول پرورش گاو

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

700,000 ریال
630,000 ریال

پرورش زنبورعسل

ناشر: ارکان دانش

900,000 ریال
810,000 ریال

تغذیه گاو گوشتی

ناشر: آییژ

850,000 ریال
765,000 ریال

پرواربندی گوساله

ناشر: کاج طلایی

300,000 ریال
270,000 ریال

پرورش بزهای شیری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

35,000 ریال
31,500 ریال

تغذیه طیور تجاری

ناشر: آییژ

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

اصول ژنومیک آماری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

290,000 ریال
261,000 ریال

بیماری های گوسفند

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

پرورش گاوهای شیری

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

تغذیه گوسفند شیری

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

اصول پرورش بوقلمون

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

90,000 ریال
81,000 ریال

پرورش پرندگان مفید

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

زنبورداری برای همه

ناشر: آییژ

1,100,000 ریال
990,000 ریال

کشتارگاه صنعتی دام

ناشر: مهندسین

45,000 ریال
40,500 ریال