کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای دامپروری

بیوشیمی

ناشر: مدیر فلاح

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

پرورش غاز

ناشر: پریور

850٬000 ریال
765٬000 ریال

تغذیه دام

ناشر: آییژ

3٬850٬000 ریال
3٬465٬000 ریال

تغذیه طیور

ناشر: ارکان دانش

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

رشد دام ها

ناشر: حق شناس

420٬000 ریال
378٬000 ریال

اقتصاد مرتع

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

19٬000 ریال
17٬100 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مواد سیلویی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

230٬000 ریال
207٬000 ریال

پرورش شترمرغ

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

تغذیه گوسفند

ناشر: آییژ

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

تغذیه گوسفند

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

علم تغذیه دام

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول پرورش گاو

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

پرورش زنبورعسل

ناشر: ارکان دانش

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

خون شناسی طیور

ناشر: پریور

450٬000 ریال
405٬000 ریال

تغذیه گاو گوشتی

ناشر: آییژ

850٬000 ریال
765٬000 ریال

پرواربندی گوساله

ناشر: کاج طلایی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

تغذیه طیور تجاری

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول ژنومیک آماری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

290٬000 ریال
261٬000 ریال

بیماری های گوسفند

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

پرورش گاوهای شیری

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

تغذیه گوسفند شیری

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

اصول پرورش بوقلمون

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

90٬000 ریال
81٬000 ریال

پرورش پرندگان مفید

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال