کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای دامپزشکي

ناقلین

160,000 ریال
144,000 ریال

پرورش غاز

400,000 ریال
360,000 ریال

تغذیه دام

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

تغذیه دام

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال

زنبور عسل

650,000 ریال
585,000 ریال

پرورش طیور

59,000 ریال
53,100 ریال

تغذیه طیور

450,000 ریال
405,000 ریال

رشد دام ها

420,000 ریال
378,000 ریال

مواد سیلویی

45,000 ریال
40,500 ریال

تغذیه گوسفند

480,000 ریال
432,000 ریال

ساس تخت خواب

120,000 ریال
108,000 ریال

علم تغذیه دام


600,000 ریال

مبانی بیوشیمی

100,000 ریال
90,000 ریال

اصول پرورش گاو

95,000 ریال
85,500 ریال

بیماریهای ماهی

90,000 ریال
81,000 ریال

پرورش زنبورعسل

900,000 ریال
810,000 ریال

تغذیه گاو شیری

50,000 ریال
45,000 ریال

خون شناسی طیور

80,000 ریال
72,000 ریال

دانش تغذیه دام

150,000 ریال
135,000 ریال

آب در تغذیه دام

120,000 ریال
108,000 ریال

آسیب شناسی ماهی

900,000 ریال
810,000 ریال

پرورش تاسماهیان

100,000 ریال
90,000 ریال

تغذیه گاو گوشتی

180,000 ریال
162,000 ریال

تغذیه مرغ اسکات

850,000 ریال
765,000 ریال