کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای دامپزشکی

پرورش غاز

ناشر: پریور

850٬000 ریال
765٬000 ریال

تغذیه دام

ناشر: آییژ

5٬300٬000 ریال
4٬770٬000 ریال

تغذیه دام

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

تغذیه دام

ناشر: عمیدی

7٬000٬000 ریال
6٬300٬000 ریال

تغذیه دام

ناشر: حق شناس

3٬900٬000 ریال
3٬510٬000 ریال

تغذیه طیور

ناشر: ارکان دانش

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

رشد دام ها

ناشر: حق شناس

420٬000 ریال
378٬000 ریال

مواد سیلویی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

230٬000 ریال
207٬000 ریال

تغذیه گوسفند

ناشر: آییژ

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

تغذیه گوسفند

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

ساس تخت خواب

ناشر: دانشگاه ارومیه

120٬000 ریال
108٬000 ریال

علم تغذیه دام

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مبانی بیوشیمی

ناشر: پریور

100٬000 ریال
90٬000 ریال

اصول پرورش گاو

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

بیماری های گاو

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

پرورش زنبورعسل

ناشر: ارکان دانش

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

تولیدمثل درگاو

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

آسیب شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬920٬000 ریال
1٬728٬000 ریال

تغذیه مرغ اسکات

ناشر: ارکان دانش

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

پاتولوژی پرندگان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

560٬000 ریال
504٬000 ریال

تغذیه طیور تجاری

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

جراحی و لنگش گاو

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

واکسیناسیون ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2٬260٬000 ریال
2٬034٬000 ریال

اصول ژنتیک حیوانی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال