کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای دامپزشکی

پرورش غاز

ناشر: پریور

850٬000 ریال
765٬000 ریال

تغذیه دام

ناشر: عمیدی

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

تغذیه دام

ناشر: آییژ

3٬850٬000 ریال
3٬465٬000 ریال

تغذیه دام

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

180٬000 ریال
162٬000 ریال

تغذیه دام

ناشر: حق شناس

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

زنبور عسل

ناشر: آییژ

1٬150٬000 ریال
1٬035٬000 ریال

پرورش طیور

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

59٬000 ریال
53٬100 ریال

تغذیه طیور

ناشر: ارکان دانش

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

رشد دام ها

ناشر: حق شناس

420٬000 ریال
378٬000 ریال

مواد سیلویی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

230٬000 ریال
207٬000 ریال

تغذیه گوسفند

ناشر: آییژ

880٬000 ریال
792٬000 ریال

تغذیه گوسفند

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

ساس تخت خواب

ناشر: دانشگاه ارومیه

120٬000 ریال
108٬000 ریال

علم تغذیه دام

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مبانی بیوشیمی

ناشر: پریور

100٬000 ریال
90٬000 ریال

اصول پرورش گاو

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

بیماریهای ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

500٬000 ریال
450٬000 ریال

پرورش زنبورعسل

ناشر: ارکان دانش

900٬000 ریال
810٬000 ریال

خون شناسی طیور

ناشر: پریور

450٬000 ریال
405٬000 ریال

آسیب شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬920٬000 ریال
1٬728٬000 ریال

تغذیه گاو گوشتی

ناشر: آییژ

850٬000 ریال
765٬000 ریال

پاتولوژی پرندگان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

560٬000 ریال
504٬000 ریال

تغذیه طیور تجاری

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

دویست نژاد محبوب

ناشر: سپید قلم

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال