کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای دامپزشکی

ناقلین

ناشر: جهاد دانشگاهی مازندران

160,000 ریال
144,000 ریال

بیوشیمی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

پرورش غاز

ناشر: پریور

400,000 ریال
360,000 ریال

تغذیه دام

ناشر: عمیدی

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

تغذیه دام

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

180,000 ریال
162,000 ریال

تغذیه دام

ناشر: حق شناس

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

پرورش طیور

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

59,000 ریال
53,100 ریال

تغذیه طیور

ناشر: ارکان دانش

450,000 ریال
405,000 ریال

رشد دام ها

ناشر: حق شناس

420,000 ریال
378,000 ریال

مواد سیلویی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

45,000 ریال
40,500 ریال

ساس تخت خواب

ناشر: دانشگاه ارومیه

120,000 ریال
108,000 ریال

علم تغذیه دام

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی بیوشیمی

ناشر: پریور

100,000 ریال
90,000 ریال

اصول پرورش گاو

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

700,000 ریال
630,000 ریال

بیماریهای ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

90,000 ریال
81,000 ریال

پرورش زنبورعسل

ناشر: ارکان دانش

900,000 ریال
810,000 ریال

تولیدمثل درگاو

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

47,000 ریال
42,300 ریال

خون شناسی طیور

ناشر: پریور

80,000 ریال
72,000 ریال

آب در تغذیه دام

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

120,000 ریال
108,000 ریال

آسیب شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

900,000 ریال
810,000 ریال

پرورش تاسماهیان

ناشر: حق شناس

100,000 ریال
90,000 ریال

تغذیه گاو گوشتی

ناشر: آییژ

180,000 ریال
162,000 ریال

تغذیه مرغ اسکات

ناشر: ارکان دانش

850,000 ریال
765,000 ریال

ماهی شناسی پایه

ناشر: سپهردانش

200,000 ریال
180,000 ریال