کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای دامپزشکی

ناقلین

ناشر: جهاد دانشگاهی مازندران

160,000 ریال
144,000 ریال

بیوشیمی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

پرورش غاز

ناشر: پریور

400,000 ریال
360,000 ریال

تغذیه دام

ناشر: عمیدی

2,700,000 ریال
2,430,000 ریال

تغذیه دام

ناشر: آییژ

2,800,000 ریال
2,520,000 ریال

تغذیه دام

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

180,000 ریال
162,000 ریال

تغذیه طیور

ناشر: ارکان دانش

450,000 ریال
405,000 ریال

رشد دام ها

ناشر: حق شناس

420,000 ریال
378,000 ریال

مواد سیلویی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

230,000 ریال
207,000 ریال

تغذیه گوسفند

ناشر: آییژ

880,000 ریال
792,000 ریال

تغذیه گوسفند

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1,100,000 ریال
990,000 ریال

ساس تخت خواب

ناشر: دانشگاه ارومیه

120,000 ریال
108,000 ریال

علم تغذیه دام

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی بیوشیمی

ناشر: پریور

100,000 ریال
90,000 ریال

اصول پرورش گاو

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

700,000 ریال
630,000 ریال

بیماریهای ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

500,000 ریال
450,000 ریال

پرورش زنبورعسل

ناشر: ارکان دانش

900,000 ریال
810,000 ریال

خون شناسی طیور

ناشر: پریور

80,000 ریال
72,000 ریال

آب در تغذیه دام

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

120,000 ریال
108,000 ریال

آسیب شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,920,000 ریال
1,728,000 ریال

پرورش تاسماهیان

ناشر: حق شناس

100,000 ریال
90,000 ریال

تغذیه گاو گوشتی

ناشر: آییژ

180,000 ریال
162,000 ریال

قارچ شناسی پایه

ناشر: دانشگاه مازندران

170,000 ریال
153,000 ریال

پاتولوژی پرندگان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

560,000 ریال
504,000 ریال