کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای علوم-پزشکي

طب ورزش

170,000 ریال
153,000 ریال

اصول ژنتیک

500,000 ریال
450,000 ریال

تحلیل بقاء

26,000 ریال
23,400 ریال

جنین شناسی

600,000 ریال
540,000 ریال

سلامت جنسی

800,000 ریال
720,000 ریال

بیوتکنولوژی

600,000 ریال
540,000 ریال

شیمی بالینی

300,000 ریال
270,000 ریال

فیزیک پزشکی

1,000,000 ریال
900,000 ریال

بیوشیمی عملی

60,000 ریال
54,000 ریال

پلاسما پزشکی

400,000 ریال
360,000 ریال

مهندسی ژنتیک

120,000 ریال
108,000 ریال

آناتومی عمومی

650,000 ریال
585,000 ریال

بهداشت باروری

330,000 ریال
297,000 ریال

بهداشت قاعدگی

200,000 ریال
180,000 ریال

تکنولوژی هردل

300,000 ریال
270,000 ریال

داروهای سرطان

250,000 ریال
225,000 ریال

زراعت مولکولی

150,000 ریال
135,000 ریال

طب ورزشی جلد2

80,000 ریال
72,000 ریال

اصطلاحات پزشکی

100,000 ریال
90,000 ریال

بـافـت شـنـاسی

300,000 ریال
270,000 ریال

سایکوفیزیولوژی

300,000 ریال
270,000 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

600,000 ریال
540,000 ریال

بافت شناسی پایه

120,000 ریال
108,000 ریال

مبانی فیزیولوژی

120,000 ریال
108,000 ریال