کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم پزشکی

بیوشیمی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

طب ورزش

ناشر: دانشگاه یزد

170,000 ریال
153,000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

انگل شناسی

ناشر: دانشگاه ارومیه

41,000 ریال
36,900 ریال

تحلیل بقاء

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

26,000 ریال
23,400 ریال

جنین شناسی

ناشر: دانشگاه گیلان

600,000 ریال
540,000 ریال

سلامت جنسی

ناشر: ستوده

800,000 ریال
720,000 ریال

بیوتکنولوژی

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

شیمی بالینی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

پلاسما پزشکی

ناشر: دانشگاه اراک

400,000 ریال
360,000 ریال

مهندسی ژنتیک

ناشر: عمیدی

120,000 ریال
108,000 ریال

آناتومی عمومی

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال

بهداشت باروری

ناشر: آییژ

330,000 ریال
297,000 ریال

بهداشت قاعدگی

ناشر: ستوده

200,000 ریال
180,000 ریال

تکنولوژی هردل

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

داروهای سرطان

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

زراعت مولکولی

ناشر: دانشگاه تبریز

150,000 ریال
135,000 ریال

طب ورزشی جلد2

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال

اصطلاحات پزشکی

ناشر: آونداندیشه

100,000 ریال
90,000 ریال

بـافـت شـنـاسی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

بافت شناسی پایه

ناشر: دانشگاه تبریز

120,000 ریال
108,000 ریال

مبانی فیزیولوژی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

120,000 ریال
108,000 ریال

زیست شناسی سلولی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

700,000 ریال
630,000 ریال