کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم پزشکی

طب ورزش

ناشر: دانشگاه یزد

170٬000 ریال
153٬000 ریال

اصول تغذیه

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

انگل شناسی

ناشر: دانشگاه ارومیه

800٬000 ریال
720٬000 ریال

تحلیل بقاء

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

سلامت جنسی

ناشر: ستوده

800٬000 ریال
720٬000 ریال

بیوتکنولوژی

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال

رساله جودیه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

شیمی بالینی

ناشر: آییژ

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

فیزیک پزشکی

ناشر: آییژ

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

پلاسما پزشکی

ناشر: دانشگاه اراک

400٬000 ریال
360٬000 ریال

آناتومی عمومی

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2٬980٬000 ریال
2٬682٬000 ریال

آناتومی عمومی

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

بهداشت باروری

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

بهداشت قاعدگی

ناشر: ستوده

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تکنولوژی هردل

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

داروهای سرطان

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

زراعت مولکولی

ناشر: دانشگاه تبریز

150٬000 ریال
135٬000 ریال

ژنتیک مولکولی

ناشر: دانشگاه یزد

3٬450٬000 ریال
3٬105٬000 ریال

طب ورزشی جلد2

ناشر: دانشگاه گیلان

80٬000 ریال
72٬000 ریال

بـافـت شـنـاسی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

خون شناسی پزشکی

ناشر: دانشجو

500٬000 ریال
450٬000 ریال

انگل شناسی پزشکی

ناشر: آییژ

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال