کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای پيراپزشکي

مبانی MRI

700,000 ریال
630,000 ریال

هیدروبیولوژی

120,000 ریال
108,000 ریال

بهداشت باروری

330,000 ریال
297,000 ریال

مبانی تصفیه آب

400,000 ریال
360,000 ریال

ضروریات بیوشیمی

550,000 ریال
495,000 ریال

فیزیک رادیوتراپی

450,000 ریال
405,000 ریال

انگل شناسی تشخیصی

35,000 ریال
31,500 ریال

ضایعات فیزیکی بدن

200,000 ریال
180,000 ریال

راهنمای جامع STATA

1,000,000 ریال
900,000 ریال

اطلس بافت شناسی ماهی

120,000 ریال
108,000 ریال

سلامتی و رشد اقتصادی

150,000 ریال
135,000 ریال

مباحث ضروری تولیدمثل

900,000 ریال
810,000 ریال

ارگونومی شغلی

200,000 ریال
180,000 ریال

اصول تصفیه و توزیع آب

350,000 ریال
315,000 ریال

دانش و تکنولوژی بستنی

300,000 ریال
270,000 ریال

آنزیمها در صنایع غذایی

52,000 ریال
46,800 ریال

مبانی اودیولوژی بالینی

80,000 ریال
72,000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی

750,000 ریال
675,000 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

600,000 ریال
540,000 ریال

بیوشیمی پرستاری و مامایی

600,000 ریال
540,000 ریال

HEALTH AND SAFETY AT WORK

200,000 ریال
180,000 ریال

تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

200,000 ریال
180,000 ریال

حرکات اصلاحی و ورزش درمانی

45,000 ریال
40,500 ریال

بیوشیمی تغذیه و رژیم درمانی

200,000 ریال
180,000 ریال