کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای پیراپزشکی

مبانی MRI

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اصول تغذیه

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

ماساژ درمانی

ناشر: آییژ

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

بهداشت باروری

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مبانی تصفیه آب

ناشر: ارکان دانش

800٬000 ریال
720٬000 ریال

فیزیک رادیوتراپی

ناشر: آییژ

850٬000 ریال
765٬000 ریال

ضایعات فیزیکی بدن

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

راهنمای جامع STATA

ناشر: دانشجو

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

اطلس بافت شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3٬100٬000 ریال
2٬790٬000 ریال

سلامتی و رشد اقتصادی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

150٬000 ریال
135٬000 ریال

مباحث ضروری تولیدمثل

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اصول تصفیه و توزیع آب

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

دانش و تکنولوژی بستنی

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

ضروریات بیوشیمی آموزش

ناشر: آییژ

4٬800٬000 ریال
4٬320٬000 ریال

مبانی اودیولوژی بالینی

ناشر: آییژ

80٬000 ریال
72٬000 ریال

اصول و روش های بخیه زدن

ناشر: دانشگاه شاهد

1٬426٬000 ریال
1٬283٬400 ریال

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

ناشر: آییژ

6٬800٬000 ریال
6٬120٬000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی

ناشر: آییژ

2٬350٬000 ریال
2٬115٬000 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

ناشر: آییژ

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

بیوشیمی پرستاری و مامایی

ناشر: آییژ

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

تنظیم شرایط جوی محیط کار

ناشر: دانشجو

2٬600٬000 ریال
2٬340٬000 ریال

HEALTH AND SAFETY AT WORK

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

ناشر: دانشجو

800٬000 ریال
720٬000 ریال

قوانین کار در صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990٬000 ریال
891٬000 ریال