کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای پیراپزشکی

مبانی MRI

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

اصول تغذیه

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

بهداشت باروری

ناشر: آییژ

330٬000 ریال
297٬000 ریال

مبانی تصفیه آب

ناشر: ارکان دانش

500٬000 ریال
450٬000 ریال

فیزیک رادیوتراپی

ناشر: آییژ

850٬000 ریال
765٬000 ریال

ضایعات فیزیکی بدن

ناشر: آییژ

480٬000 ریال
432٬000 ریال

راهنمای جامع STATA

ناشر: دانشجو

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اطلس بافت شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3٬100٬000 ریال
2٬790٬000 ریال

سلامتی و رشد اقتصادی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

150٬000 ریال
135٬000 ریال

مباحث ضروری تولیدمثل

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

ارگونومی شغلی

ناشر: دانشجو

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول تصفیه و توزیع آب

ناشر: آییژ

480٬000 ریال
432٬000 ریال

دانش و تکنولوژی بستنی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

ضروریات بیوشیمی آموزش

ناشر: آییژ

3٬800٬000 ریال
3٬420٬000 ریال

بیومکانیک ستون مهره ها

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مبانی اودیولوژی بالینی

ناشر: آییژ

80٬000 ریال
72٬000 ریال

اصول و روش های بخیه زدن

ناشر: دانشگاه شاهد

1٬426٬000 ریال
1٬283٬400 ریال

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

ناشر: آییژ

3٬700٬000 ریال
3٬330٬000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی

ناشر: آییژ

2٬350٬000 ریال
2٬115٬000 ریال

میکروبیولوژی مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

بیوشیمی پرستاری و مامایی

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

تنظیم شرایط جوی محیط کار

ناشر: دانشجو

2٬600٬000 ریال
2٬340٬000 ریال

HEALTH AND SAFETY AT WORK

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال