کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای پیراپزشکی

مبانی MRI

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

اصول تغذیه

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

بهداشت باروری

ناشر: آییژ

330,000 ریال
297,000 ریال

مبانی تصفیه آب

ناشر: ارکان دانش

500,000 ریال
450,000 ریال

روشنایی محیط کار

ناشر: هلال سبز

29,000 ریال
26,100 ریال

فیزیک رادیوتراپی

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

ضایعات فیزیکی بدن

ناشر: آییژ

480,000 ریال
432,000 ریال

اطلس بافت شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3,100,000 ریال
2,790,000 ریال

سلامتی و رشد اقتصادی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

150,000 ریال
135,000 ریال

مباحث ضروری تولیدمثل

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900,000 ریال
810,000 ریال

ارگونومی شغلی

ناشر: دانشجو

500,000 ریال
450,000 ریال

اصول تصفیه و توزیع آب

ناشر: آییژ

480,000 ریال
432,000 ریال

دانش و تکنولوژی بستنی

ناشر: آییژ

800,000 ریال
720,000 ریال

بیومکانیک ستون مهره ها

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

300,000 ریال
270,000 ریال

مبانی اودیولوژی بالینی

ناشر: آییژ

80,000 ریال
72,000 ریال

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

ناشر: آییژ

3,700,000 ریال
3,330,000 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

ناشر: آییژ

1,100,000 ریال
990,000 ریال

HEALTH AND SAFETY AT WORK

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

ناشر: دانشجو

300,000 ریال
270,000 ریال

قوانین کار در صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990,000 ریال
891,000 ریال

حرکات اصلاحی و ورزش درمانی

ناشر: دانشگاه ارومیه

420,000 ریال
378,000 ریال

بیوشیمی تغذیه و رژیم درمانی

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

تغذیه درمانی بیماری های شایع

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1,100,000 ریال
990,000 ریال