کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای پیراپزشکی

مبانی MRI

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

هیدروبیولوژی

ناشر: دانشگاه گیلان

120,000 ریال
108,000 ریال

بهداشت باروری

ناشر: آییژ

330,000 ریال
297,000 ریال

مبانی تصفیه آب

ناشر: ارکان دانش

400,000 ریال
360,000 ریال

بهداشت محیط جلد1

ناشر: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش ایران

15,000 ریال
13,500 ریال

روشنایی محیط کار

ناشر: هلال سبز

29,000 ریال
26,100 ریال

فرایندهای آنزیمی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

350,000 ریال
315,000 ریال

فیزیک رادیوتراپی

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

ضایعات فیزیکی بدن

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

راهنمای جامع STATA

ناشر: دانشجو

1,000,000 ریال
900,000 ریال

ژئوتکنیک زیست محیطی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

700,000 ریال
630,000 ریال

اطلس بافت شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

120,000 ریال
108,000 ریال

رادیوبیولوژی و حفاظت

ناشر: مانی

75,000 ریال
67,500 ریال

سلامتی و رشد اقتصادی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

150,000 ریال
135,000 ریال

سنجش وآشکارسازی تابش

ناشر: مانی

380,000 ریال
342,000 ریال

مباحث ضروری تولیدمثل

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900,000 ریال
810,000 ریال

ارگونومی شغلی

ناشر: دانشجو

200,000 ریال
180,000 ریال

دانش و تکنولوژی بستنی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

آنزیمها در صنایع غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

52,000 ریال
46,800 ریال

بیومکانیک ستون مهره ها

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

230,000 ریال
207,000 ریال

مبانی اودیولوژی بالینی

ناشر: آییژ

80,000 ریال
72,000 ریال

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

ناشر: آییژ

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

HEALTH AND SAFETY AT WORK

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال