کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی نفت

CEMENTING

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

GAS DYNAMICS

ناشر: نوپردازان

250,000 ریال
225,000 ریال

PETROPHYSICS

ناشر: آییژ

480,000 ریال
432,000 ریال

مهندسی حفاری

ناشر: آییژ

2,500,000 ریال
2,250,000 ریال

هیدرودینامیک

ناشر: ارکان دانش

550,000 ریال
495,000 ریال

مواد کامپوزیت

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

اصول چینه نگاری

ناشر: دانشگاه اصفهان

700,000 ریال
630,000 ریال

عملیات کنترل چاه

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

مهندسی مخازن نفت

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

پتروفیزیک پیشرفته

ناشر: آییژ

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

APPLIED GEOPHYSICS

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

آینده پژوهی و انرژی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

300,000 ریال
270,000 ریال

اصول ژئوفیزیک مخازن

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

GEOLOGY OF PETROLEUM

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

مطالعات یکپارچه مخزن

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

800,000 ریال
720,000 ریال

مهندسی مخازن پیشرفته

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

ENGINEERING DATA BOOK

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

ENHANCED OIL RECOVERY

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

RESERVOIR STIMULATION

ناشر: نوپردازان

400,000 ریال
360,000 ریال

SEDIMENTARY PETROLOGY

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول فراوری گاز طبیعی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

مبانی طراحی بیوراکتور

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

1,900,000 ریال
1,710,000 ریال

رفتار فازی هیدروکربنها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

140,000 ریال
126,000 ریال

مهندسی مخازن گاز طبیعی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیرتهران

120,000 ریال
108,000 ریال