کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی نفت

CEMENTING

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

GAS DYNAMICS

ناشر: نوپردازان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

PETROPHYSICS

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

مهندسی حفاری

ناشر: آییژ

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

هیدرودینامیک

ناشر: ارکان دانش

550٬000 ریال
495٬000 ریال

مواد کامپوزیت

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

زمین شناسی نفت

ناشر: دانشگاه تبریز

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

اصول چینه نگاری

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬150٬000 ریال
1٬035٬000 ریال

عملیات کنترل چاه

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مبانی چاه آزمایی

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

مبانی مهندسی نفت

ناشر: نوپردازان

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

مهندسی مخازن نفت

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

پتروفیزیک پیشرفته

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

APPLIED GEOPHYSICS

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

آینده پژوهی و انرژی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اصول ژئوفیزیک مخازن

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

GEOLOGY OF PETROLEUM

ناشر: آییژ

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

مطالعات یکپارچه مخزن

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مهندسی مخازن پیشرفته

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

ENGINEERING DATA BOOK

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

ENHANCED OIL RECOVERY

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

RESERVOIR STIMULATION

ناشر: نوپردازان

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

SEDIMENTARY PETROLOGY

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

اصول فراوری گاز طبیعی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال