کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی نفت

مهندسی حفاری

ناشر: آییژ

4٬400٬000 ریال
3٬960٬000 ریال

هیدرودینامیک

ناشر: ارکان دانش

550٬000 ریال
495٬000 ریال

مواد کامپوزیت

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

زمین شناسی نفت

ناشر: دانشگاه تبریز

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

اصول چینه نگاری

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

عملیات کنترل چاه

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مبانی چاه آزمایی

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

مبانی مهندسی نفت

ناشر: نوپردازان

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

مهندسی مخازن نفت

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

پتروفیزیک پیشرفته

ناشر: آییژ

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

آینده پژوهی و انرژی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اصول ژئوفیزیک مخازن

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مطالعات یکپارچه مخزن

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مهندسی مخازن پیشرفته

ناشر: آییژ

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

اصول فراوری گاز طبیعی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مبانی طراحی بیوراکتور

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

رفتار فازی هیدروکربنها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

140٬000 ریال
126٬000 ریال

رفتار فازی هیدروکربن ها

ناشر: آییژ

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

فرآیندهای جداسازی غشایی

ناشر: آییژ

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

هندبوک فشرده مهندسی شیمی

ناشر: نوپردازان

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

ایمنی فرآیندهای هیدروکربنی

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

2٬780٬000 ریال
2٬502٬000 ریال

جاذب های دینامیکی ارتعاشات

ناشر: نوپردازان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مقدماتی بر تولید نفت و گاز

ناشر: علوم کاربردی

140٬000 ریال
126٬000 ریال

فرهنگ تشریحی زمین شناسی نفت

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

180٬000 ریال
162٬000 ریال