کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی متالورژی

تیتانیم

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

250,000 ریال
225,000 ریال

آلیاژسازی

ناشر: نوپردازان

650,000 ریال
585,000 ریال

خوردگی جوش

ناشر: دانشگاه گلستان

950,000 ریال
855,000 ریال

کلید فولاد

ناشر: ارکان دانش

2,500,000 ریال
2,250,000 ریال

مهندسی جوش

ناشر: فروزش

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول انجماد

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

آزمـون مـواد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

30,000 ریال
27,000 ریال

انتقال حرارت

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

500,000 ریال
450,000 ریال

انجماد فلزات

ناشر: ارکان دانش

550,000 ریال
495,000 ریال

تکنولوژی چدن

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

400,000 ریال
360,000 ریال

شکل دهی فلزات

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

700,000 ریال
630,000 ریال

کوره های دوار

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

850,000 ریال
765,000 ریال

متالورژی پودر

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

خوردگی میکروبی

ناشر: ارکان دانش

500,000 ریال
450,000 ریال

مهندسی جوشکاری

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

700,000 ریال
630,000 ریال

شیمی فیزیک مواد

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200,000 ریال
180,000 ریال

فرایندهای تولید

ناشر: فرایاز

270,000 ریال
243,000 ریال

نانوبیوسرامیکها

ناشر: ارکان دانش

180,000 ریال
162,000 ریال

نانوپرداخت کاری

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

150,000 ریال
135,000 ریال

آزمونهای غیرمخرب

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500,000 ریال
450,000 ریال

اتصالات نامتجانس

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500,000 ریال
450,000 ریال

مبانی مهندسی برق

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

430,000 ریال
387,000 ریال

متالورژی مکانیکی

ناشر: نوپردازان

1,000,000 ریال
900,000 ریال

الکتروشیمی خوردگی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

720,000 ریال
648,000 ریال