کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی متالورژی

تیتانیم

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

250,000 ریال
225,000 ریال

آلیاژسازی

ناشر: نوپردازان

650,000 ریال
585,000 ریال

خوردگی جوش

ناشر: دانشگاه گلستان

950,000 ریال
855,000 ریال

کلید فولاد

ناشر: ارکان دانش

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

مهندسی جوش

ناشر: فروزش

400,000 ریال
360,000 ریال

آزمـون مـواد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

30,000 ریال
27,000 ریال

انتقال حرارت

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

55,000 ریال
49,500 ریال

انجماد فلزات

ناشر: ارکان دانش

350,000 ریال
315,000 ریال

تکنولوژی چدن

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

300,000 ریال
270,000 ریال

مبانی انجماد

ناشر: فرایاز

190,000 ریال
171,000 ریال

شکل دهی فلزات

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

162,000 ریال
145,800 ریال

شکل دهی فلزات

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

170,000 ریال
153,000 ریال

متالورژی پودر

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

68,000 ریال
61,200 ریال

بلورشناسی مواد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

300,000 ریال
270,000 ریال

خوردگی میکروبی

ناشر: ارکان دانش

500,000 ریال
450,000 ریال

اصول بازرسی جوش

ناشر: دایره صنعت

150,000 ریال
135,000 ریال

شیمی فیزیک مواد

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200,000 ریال
180,000 ریال

فرایندهای تولید

ناشر: فرایاز

270,000 ریال
243,000 ریال

فلزات استراتژیک

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

120,000 ریال
108,000 ریال

نانوبیوسرامیکها

ناشر: ارکان دانش

180,000 ریال
162,000 ریال

نانوپرداخت کاری

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

150,000 ریال
135,000 ریال

آزمونهای غیرمخرب

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

80,000 ریال
72,000 ریال

اتصالات نامتجانس

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

250,000 ریال
225,000 ریال

مبانی مهندسی برق

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

430,000 ریال
387,000 ریال