کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی متالورژی

آلیاژسازی

ناشر: نوپردازان

650٬000 ریال
585٬000 ریال

خوردگی جوش

ناشر: دانشگاه گلستان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

مهندسی سطح

ناشر: صنعتی سجاد مشهد

265٬000 ریال
238٬500 ریال

اصول انجماد

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

انتقال حرارت

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

انجماد فلزات

ناشر: ارکان دانش

550٬000 ریال
495٬000 ریال

تکنولوژی چدن

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

400٬000 ریال
360٬000 ریال

نانو آلیاژها

ناشر: دانشگاه بناب

500٬000 ریال
450٬000 ریال

شکل دهی فلزات

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

کوره های دوار

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

850٬000 ریال
765٬000 ریال

مهندسی خوردگی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

3٬300٬000 ریال
2٬970٬000 ریال

اصول سرامیک ها

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

520٬000 ریال
468٬000 ریال

بلورشناسی مواد

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

بلورشناسی مواد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990٬000 ریال
891٬000 ریال

خوردگی میکروبی

ناشر: ارکان دانش

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مهندسی جوشکاری

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

شیمی فیزیک مواد

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

فرایندهای تولید

ناشر: فرایاز

270٬000 ریال
243٬000 ریال

متالورژی فیزیکی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

نانوبیوسرامیکها

ناشر: ارکان دانش

250٬000 ریال
225٬000 ریال

نانوپرداخت کاری

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

150٬000 ریال
135٬000 ریال

آزمون های خوردگی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اتصالات نامتجانس

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مبانی مهندسی برق

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

430٬000 ریال
387٬000 ریال