کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی متالورژی

آلیاژسازی

ناشر: نوپردازان

650٬000 ریال
585٬000 ریال

کلید فولاد

ناشر: ارکان دانش

5٬900٬000 ریال
5٬310٬000 ریال

مهندسی سطح

ناشر: دانشگاه صنعتی سجاد

265٬000 ریال
238٬500 ریال

آزمـون مـواد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

انتقال حرارت

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

انجماد فلزات

ناشر: ارکان دانش

950٬000 ریال
855٬000 ریال

تکنولوژی چدن

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

نانو آلیاژها

ناشر: دانشگاه بناب

900٬000 ریال
810٬000 ریال

شکل دهی فلزات

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

مهندسی خوردگی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

3٬300٬000 ریال
2٬970٬000 ریال

اصول سرامیک ها

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

800٬000 ریال
720٬000 ریال

بلورشناسی مواد

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

بلورشناسی مواد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990٬000 ریال
891٬000 ریال

خوردگی میکروبی

ناشر: ارکان دانش

500٬000 ریال
450٬000 ریال

شیمی فیزیک مواد

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

فرایندهای تولید

ناشر: فرایاز

270٬000 ریال
243٬000 ریال

متالورژی فیزیکی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

نانوبیوسرامیکها

ناشر: ارکان دانش

500٬000 ریال
450٬000 ریال

آزمون های خوردگی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬750٬000 ریال
1٬575٬000 ریال

متالورژی مکانیکی

ناشر: نوپردازان

3٬550٬000 ریال
3٬195٬000 ریال

بررسی های غیرمخرب

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

علم متالورژی پودر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

کلید جوشکاری جلد4

ناشر: سیب سرخ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

ترمودینامیک جامدات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان


700٬000 ریال