کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای حرارت و سیالات

احتراق

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

59,000 ریال
53,100 ریال

VALVE HANDBOOK

ناشر: نوپردازان

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول دینامیک گازها

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

350,000 ریال
315,000 ریال

سیستمهای انتقال آب

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

160,000 ریال
144,000 ریال

دینامیک گاز کاربردی

ناشر: پویش اندیشه

400,000 ریال
360,000 ریال

مبانی دینامیک گازها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

220,000 ریال
198,000 ریال

سیستم های اندازه گیری

ناشر: آشینا

600,000 ریال
540,000 ریال

اصول دینامیک گازها جلد1

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول دینامیک گازها جلد2

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

250,000 ریال
225,000 ریال

روشهای نوین تهویه مطبوع

ناشر: نوپردازان

600,000 ریال
540,000 ریال

ماشینهای آبی جلد1 پمپها

ناشر: دانشگاه تبریز

75,000 ریال
67,500 ریال

تهویه و تبرید اصول و کاربردها

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

150,000 ریال
135,000 ریال

مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

800,000 ریال
720,000 ریال

مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید جلد1

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

250,000 ریال
225,000 ریال

مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید جلد2

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

250,000 ریال
225,000 ریال

مدلسازی CFD اختلاط در صنایع فرایندی

ناشر: دانشگاه رازی

33,000 ریال
29,700 ریال

اصول و مبانی فرآیندهای احتراقی

ناشر: دانشگاه ارومیه

200,000 ریال
180,000 ریال

آشنایی با نرم افزارREFRIG 3/02/12

ناشر: پویش اندیشه

200,000 ریال
180,000 ریال

تجهیزات کنترل سرمایش ، گرمایش و تهویه مطبوع

ناشر: دانشگاه رازی

240,000 ریال
216,000 ریال

توربوماشین های هیدرولیکی و جریان تراکم پذیر

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500,000 ریال
450,000 ریال

مبانی طراحی اواپراتورها و کندانسورهای صنعتی

ناشر: دانشگاه گیلان

170,000 ریال
153,000 ریال

گرافیک طراحی مهندسی رسم دستی، مدل سازی و تجسم

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

600,000 ریال
540,000 ریال

گرمایش و سرمایش ساختمان ها، طراحی بهینه جلد1

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

460,000 ریال
414,000 ریال

دینامیک گاز رقیق شده و روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

490,000 ریال
441,000 ریال