کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای حرارت و سیالات

احتراق

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

VALVE HANDBOOK

ناشر: نوپردازان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اصول دینامیک گازها

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

350٬000 ریال
315٬000 ریال

دینامیک گاز کاربردی

ناشر: پویش اندیشه

400٬000 ریال
360٬000 ریال

مبانی دینامیک گازها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

سیستم های اندازه گیری

ناشر: آشینا

600٬000 ریال
540٬000 ریال

روشهای نوین تهویه مطبوع

ناشر: نوپردازان

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

ماشینهای آبی جلد1 پمپها

ناشر: دانشگاه تبریز

75٬000 ریال
67٬500 ریال

تهویه و تبرید اصول و کاربردها

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

150٬000 ریال
135٬000 ریال

مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید جلد1

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

250٬000 ریال
225٬000 ریال

اصول و مبانی فرآیندهای احتراقی

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

آشنایی با نرم افزارREFRIG 3/02/12

ناشر: پویش اندیشه

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تجهیزات کنترل سرمایش ، گرمایش و تهویه مطبوع

ناشر: دانشگاه رازی

240٬000 ریال
216٬000 ریال

گرمایش و سرمایش ساختمان ها، طراحی بهینه جلد1

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

460٬000 ریال
414٬000 ریال

دینامیک گاز رقیق شده و روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

490٬000 ریال
441٬000 ریال

سیال لزج

ناشر: دانشگاه گیلان

13٬400 ریال
12٬060 ریال

سیستمهای انتقال آب

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

160٬000 ریال
144٬000 ریال

اصول دینامیک گازها جلد1

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

250٬000 ریال
225٬000 ریال

اصول دینامیک گازها جلد2

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

250٬000 ریال
225٬000 ریال

دینامیک گازها واحدهای SI

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

850٬000 ریال
765٬000 ریال

در مورد تله های بخار باCD

ناشر: یزدا

150٬000 ریال
135٬000 ریال

فناوری های افزایش انتقال حرارت

ناشر: دانشگاه کردستان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید جلد2

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

250٬000 ریال
225٬000 ریال