کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای برنامه-ريزي-اجتماعي

مشاوره مسیر شغلی

250,000 ریال
225,000 ریال

جامعه شناسی کارآفرینی

110,000 ریال
99,000 ریال

مبانی برنامه ریزی شهری

420,000 ریال
378,000 ریال

درآمدی برکارآفرینی روستایی

93,000 ریال
83,700 ریال

برنامه ریزی روستایی درایران

22,000 ریال
19,800 ریال

مشاوره مسیرشغلی با رویکردکل نگر

115,000 ریال
103,500 ریال

کارآفرینی اجتماعی آنچه همه باید بدانند

140,000 ریال
126,000 ریال

جهانی شدن تغییرات سازمانی و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی

21,500 ریال
19,350 ریال