کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای برنامه ریزی اجتماعی

مشاوره مسیر شغلی

ناشر: دانشگاه اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مبانی برنامه ریزی شهری

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

برنامه ریزی روستایی درایران

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

22٬000 ریال
19٬800 ریال

راهنمای خوداشتغالی و کارآفرینی

ناشر: مصفای الوند

150٬000 ریال
135٬000 ریال

مشاوره مسیرشغلی با رویکردکل نگر

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

شهر امروز

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

5٬000 ریال
4٬500 ریال

جامعه شناسی کارآفرینی

ناشر: بهمن برنا

110٬000 ریال
99٬000 ریال

درآمدی برکارآفرینی روستایی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

460٬000 ریال
414٬000 ریال

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: پیام

100٬000 ریال
90٬000 ریال

کارآفرینی اجتماعی آنچه همه باید بدانند

ناشر: بهمن برنا

140٬000 ریال
126٬000 ریال

جهانی شدن تغییرات سازمانی و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

430٬000 ریال
387٬000 ریال