کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای برنامه ریزی اجتماعی

مشاوره مسیر شغلی

ناشر: دانشگاه اصفهان

250,000 ریال
225,000 ریال

شهر امروز

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

5,000 ریال
4,500 ریال

جامعه شناسی کارآفرینی

ناشر: بهمن برنا

110,000 ریال
99,000 ریال

درآمدی برکارآفرینی روستایی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

93,000 ریال
83,700 ریال

برنامه ریزی روستایی درایران

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

22,000 ریال
19,800 ریال

راهنمای خوداشتغالی و کارآفرینی

ناشر: مصفای الوند

150,000 ریال
135,000 ریال

مشاوره مسیرشغلی با رویکردکل نگر

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

115,000 ریال
103,500 ریال

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: پیام

100,000 ریال
90,000 ریال

کارآفرینی اجتماعی آنچه همه باید بدانند

ناشر: بهمن برنا

140,000 ریال
126,000 ریال

جهانی شدن تغییرات سازمانی و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

21,500 ریال
19,350 ریال

مبانی برنامه ریزی شهری

ناشر: آییژ

420,000 ریال
378,000 ریال