کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای پژوهشگری

جامعه شناسی ادبیات صوفیه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

450,000 ریال
405,000 ریال

کتابشناسی خاورمیانه وجهانی شدن

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

54,000 ریال
48,600 ریال

فنون اساسی تحلیل وکاربرد جمعیت شناسی

ناشر: دانشگاه گیلان

120,000 ریال
108,000 ریال

کاربرد رایانه در جمعیت شناسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

400,000 ریال
360,000 ریال

درآمدی برکار و شغل

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

رویکردی تحلیلی به جامعه شناسی آموزش و پرورش

ناشر: بهمن برنا

380,000 ریال
342,000 ریال

کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق

ناشر: بهمن برنا

850,000 ریال
765,000 ریال

جامعه شناسی کار و مشاغل دیدگاه ها و نظریه ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

45,000 ریال
40,500 ریال

مقدمه ای براصول و روش های تحلیل جمعیت شناختی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

470,000 ریال
423,000 ریال

روشهای پژوهش در علوم اجتماعی

ناشر: بهمن برنا

95,000 ریال
85,500 ریال

پوزیتیویسم و جامعه شناسی پژوهشی درباره جامعه شناسی در ایران

ناشر: دانشگاه رازی

100,000 ریال
90,000 ریال

بنیادهای نظری سرمایه اجتماعی

ناشر: دانشگاه یزد

88,500 ریال
79,650 ریال

چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی

ناشر: بهمن برنا

110,000 ریال
99,000 ریال

روش تحقیق در علوم اجتماعی کاربرد در زمینه مسایل اقتصادی

ناشر: پژوهش های ما

300,000 ریال
270,000 ریال

راهنمای سنجش روایی و پایایی در پژوهش های فرهنگی و اجتماعی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

30,000 ریال
27,000 ریال

تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی

ناشر: شرکت سهامی انتشار

135,000 ریال
121,500 ریال

مقدمه ای برجامعه شناسی جوامع صنعتی : تغییرات از جامعه صنعتی به جامعه پساصنعتی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار

60,000 ریال
54,000 ریال