کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای پژوهشگری

جامعه شناسی ادبیات صوفیه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

کاربرد رایانه در جمعیت شناسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

رویکردی تحلیلی به جامعه شناسی آموزش و پرورش

ناشر: بهمن برنا

380٬000 ریال
342٬000 ریال

جامعه شناسی کار و مشاغل دیدگاه ها و نظریه ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

45٬000 ریال
40٬500 ریال

مقدمه ای براصول و روش های تحلیل جمعیت شناختی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

470٬000 ریال
423٬000 ریال

بنیادهای نظری سرمایه اجتماعی

ناشر: دانشگاه یزد

88٬500 ریال
79٬650 ریال

چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی

ناشر: بهمن برنا

110٬000 ریال
99٬000 ریال

کتابشناسی خاورمیانه وجهانی شدن

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

54٬000 ریال
48٬600 ریال

فنون اساسی تحلیل وکاربرد جمعیت شناسی

ناشر: دانشگاه گیلان

120٬000 ریال
108٬000 ریال

درآمدی برکار و شغل

ناشر: نورعلم

250٬000 ریال
225٬000 ریال

کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق

ناشر: بهمن برنا

1٬350٬000 ریال
1٬215٬000 ریال

روش تحقیق در علوم اجتماعی کاربرد در زمینه مسایل اقتصادی

ناشر: پژوهش های ما

300٬000 ریال
270٬000 ریال

روشهای پژوهش در علوم اجتماعی

ناشر: بهمن برنا

95٬000 ریال
85٬500 ریال

راهنمای سنجش روایی و پایایی در پژوهش های فرهنگی و اجتماعی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

30٬000 ریال
27٬000 ریال

پوزیتیویسم و جامعه شناسی پژوهشی درباره جامعه شناسی در ایران

ناشر: دانشگاه رازی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

مقدمه ای برجامعه شناسی جوامع صنعتی : تغییرات از جامعه صنعتی به جامعه پساصنعتی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار

60٬000 ریال
54٬000 ریال