کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم سیاسی

سیاست خارجی هند

ناشر: دانشگاه گیلان

200,000 ریال
180,000 ریال

نیمه پنهان مسیحیت

ناشر: بنیاد بعثت

60,000 ریال
54,000 ریال

جغرافیای خلیج فارس

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

چالش های جهانی شدن

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

360,000 ریال
324,000 ریال

حشرات و بیوتروریسم

ناشر: دانشگاه مراغه

80,000 ریال
72,000 ریال

سیره امام خمینی

ناشر: چاپ و نشرعروج

490,000 ریال
441,000 ریال

گفتمان و پذیرش دیگری

ناشر: دانشگاه اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

سیاست خارجی دولت موقت

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

690,000 ریال
621,000 ریال

نظریه های جامعه ی مدنی

ناشر: دانشگاه رازی

200,000 ریال
180,000 ریال

حقوق بازرگانی بین الملل

ناشر: دانشگاه ارومیه

550,000 ریال
495,000 ریال

فرهنگ واژگان علوم سیاسی

ناشر: گهواره کتابیران

150,000 ریال
135,000 ریال

تغییر بیوگرافی باراک اوباما

ناشر: آماره

360,000 ریال
324,000 ریال

درس های آخرین موج خصوصی سازی

ناشر: آماره

340,000 ریال
306,000 ریال

دولت و جهانی شدن درخاورمیانه

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

100,000 ریال
90,000 ریال

رژیم های بین المللی حقوق بشر

ناشر: دانشگاه مازندران

100,000 ریال
90,000 ریال

سوفسطاییان و اندیشه های جدید

ناشر: دانشگاه یزد


1,520,000 ریال

سیاست و حکومت در اسکاندیناوی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

روانشناسی رابطه ایران و آمریکا

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1,050,000 ریال
945,000 ریال

کتابشناسی خاورمیانه وجهانی شدن

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

54,000 ریال
48,600 ریال

تابعیت درحقوق ایران و بین الملل

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

520,000 ریال
468,000 ریال

درآمدهای نفتی از توهم تا واقعیت

ناشر: ظهور دانایی

54,000 ریال
48,600 ریال

گذاری تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا

ناشر: دانشگاه گیلان

790,000 ریال
711,000 ریال

چرخش نخبگان قدرت در ایران 1398- 1375

ناشر: دانشگاه تربیت مدرس


650,000 ریال

شکوه و زوال سیاست در اندیشه ایرانشهری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

250,000 ریال
225,000 ریال