کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای تاریخ

مطالعه تاریخ

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

75٬000 ریال
67٬500 ریال

سفرنامه قفقاز

ناشر: دانشگاه تبریز

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

حشرات و بیوتروریسم

ناشر: دانشگاه مراغه

80٬000 ریال
72٬000 ریال

مسائل عصر ایلخانان

ناشر: دانشگاه تبریز

650٬000 ریال
585٬000 ریال

تاریخ نگاری درکرمان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

گفتارهایی درتاریخ علم

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

مکتوباتی از عهد صفویه

ناشر: دانشگاه تبریز

350٬000 ریال
315٬000 ریال

خاطرات سعیدی فیروزآبادی

ناشر: دانشگاه یزد

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

ناشر: دانشگاه تبریز

700٬000 ریال
630٬000 ریال

تحولات اروپا در عصر رنسانس

ناشر: دانشگاه تبریز

350٬000 ریال
315٬000 ریال

سکه های ساسانی استان همدان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬270٬000 ریال
1٬143٬000 ریال

افغانستان چهارراه جهان باستان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

سیرتاریخی انقلاب اسلامی ایران

ناشر: دانشگاه ارومیه

150٬000 ریال
135٬000 ریال

ماهیت فکری و سیاسی دولت صفویه

ناشر: دانشگاه ولی عصر

350٬000 ریال
315٬000 ریال

تاریخ تجارت فرش ایران عصرقاجار

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

790٬000 ریال
711٬000 ریال

هنریادمانی ایران در دوره اشکانی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬280٬000 ریال
1٬152٬000 ریال

تاریخ هخامنشی و اسناد و مدارک آن

ناشر: دانشگاه ارومیه

700٬000 ریال
630٬000 ریال

جهانگشای خاقان تاریخ شاه اسماعیل

ناشر: دانشگاه تبریز

600٬000 ریال
540٬000 ریال

باستان شناسی ایران در دوره اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬870٬000 ریال
1٬683٬000 ریال

تاریخ ماد به گزارش دانشنامه ایرانیکا

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬340٬000 ریال
1٬206٬000 ریال

تاریخ لیلاخ پیش از تاریخ تا دوره معاصر

ناشر: دانشگاه کردستان

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

کتابشناسی توصیفی سفرنامه های عصر قاجار

ناشر: دانشگاه تبریز

470٬000 ریال
423٬000 ریال

ابوتمام در ایران از خراسان تا آذربایجان

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

470٬000 ریال
423٬000 ریال

تذکره نواب

ناشر: دانشگاه تبریز

650٬000 ریال
585٬000 ریال