کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای تاریخ

مطالعه تاریخ

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

حشرات و بیوتروریسم

ناشر: دانشگاه مراغه

80٬000 ریال
72٬000 ریال

تاریخ نگاری درکرمان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

گفتارهایی درتاریخ علم

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

تاریخ فاطمیان و حمدیان

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

خاطرات سعیدی فیروزآبادی

ناشر: دانشگاه یزد

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

سکه های ساسانی استان همدان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬270٬000 ریال
1٬143٬000 ریال

بررسی سفرنامه های دوره صفوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

افغانستان چهارراه جهان باستان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

3٬120٬000 ریال
2٬808٬000 ریال

سیرتاریخی انقلاب اسلامی ایران

ناشر: دانشگاه ارومیه

150٬000 ریال
135٬000 ریال

عصر ساسانی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

ماهیت فکری و سیاسی دولت صفویه

ناشر: دانشگاه ولی عصر

350٬000 ریال
315٬000 ریال

تاریخ خلیج فارس در دوره باستان

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

تاریخ هخامنشی و اسناد و مدارک آن

ناشر: دانشگاه ارومیه

900٬000 ریال
810٬000 ریال

باستان شناسی ایران در دوره اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬870٬000 ریال
1٬683٬000 ریال

نظام زمان شناختی در ایران عصر صفوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

تاریخ لیلاخ پیش از تاریخ تا دوره معاصر

ناشر: دانشگاه کردستان

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

ابوتمام در ایران از خراسان تا آذربایجان

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

470٬000 ریال
423٬000 ریال

شیوه های تهییج و پایداری سپاهیان در صدر اسلام

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران از 1299تا1357

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

فراز و فرود نهاد علوم انسانی در ایران

ناشر: دانشگاه اراک

350٬000 ریال
315٬000 ریال

از مکتب خانه تا دانشگاه شتاب دگرگونی های مردم اصفهان

ناشر: دانشگاه اصفهان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

تاریخ انقلاب اسلامی ایران تحولات منطقه ای و بین المللی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

770٬000 ریال
693٬000 ریال

تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران از خرداد42 تا خرداد68

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

740٬000 ریال
666٬000 ریال